Perfil del Contractant

Expedient 124.1215.234

Títol: SERVEIS DE COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT EN FASE D’EXECUCIÓ DE LES OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DELS TÚNELS VIARIS A LA PLAÇA DE LES GLÒRIES I AVANTPROJECTE DE VIALITAT EN SUPERFÍCIE.SEPARATA D’OBRA CIVIL. TÚNEL 1 EN BARCELONA
      Codi Expedient: 124.1215.234
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: 187.500,00 €
      Pressupost d'adjudicació: 157.500,00 €
      Data d'adjudicació: 05-03-2015
      Data Contracte: 24-03-2015
Adjudicatari: INLEX INGENIERIA Y MEDIOS PREVENTIVOS, SL
     Termini d'execució: Mesos ( 25.00 )
     Procediment de contractació: Obert harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
SGS TECNOS, SA
RED CIVIL, SLPU
INLEX INGENIERIA Y MEDIOS PREVENTIVOS, SL
PROINTEC, SA
INGENIERIA Y PREVENCION DE RIESGOS,SL
GPO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, SLU
UTE E3 SOLINTEG, SL - PAYMACOTAS, SL
ATENEA, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, SAU
TEC-CUATRO, SA
ARDANUY INGENIERIA, S.A.
DARZAL CONSULTORIA Y PREVENCION, SL
COPREDIJE, SA
INCOPE CONSULTORES, SL
UTE SUMMA SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSULTORES, SA - INVESTIGACION Y CONTROL DE CALIDAD, SA

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 11-12-2014 00:00:00
  Documentació:

124.1215.234_-_Convocatoria_s03.pdf (Convocatòria obertura s3)
10-02-2015 12:56:48
124_1215_234-ROS03_harm.pdf (Resultat sobre 3)
12-02-2015 12:20:16
124.1215.234-AF.harm.pdf (Anunci de formalització)
10-04-2015 09:54:16
124.1215.234_-_Anunci_modificacio.pdf (Anunci de formalització modificat)
13-12-2017 10:20:45