Perfil del Contractant

Expedient 124.1215.251

Títol: CONTRACTE D'ASSEGURANÇA DE TOT RISC CONSTRUCCIÓ I DE RESPONSBILITAT CIVIL DEL CONTRACTE D'OBRES PER A L'EXECUCIÓ DELS TÚNELS VIARIS A LA PLAÇA DE LES GLÒRIES, ENTRE ELS CARRERS BADAJOZ I CASTILLEJOS: SEPARATA D'OBRA CIVIL TÚNEL 1.
      Codi Expedient: 124.1215.251
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: 350.000,00 €
      Pressupost d'adjudicació: 317.680,60 €
      Data d'adjudicació: 05-03-2015
      Data Contracte: 25-03-2015
Adjudicatari: ZURICH INSURANCE, PLC
     Termini d'execució:
     Procediment de contractació: Obert harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
ZURICH INSURANCE, PLC
MARSH, SA

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 29-12-2014 00:00:00
  Documentació:

124.1215.251-AF.harm.pdf (Anunci de formalització)
10-04-2015 09:44:37