Perfil del Contractant

Expedient 124.1215.310

Títol: OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DEL TUB DE DESGUÀS D'ESGOTAMENT DEL NIVELL FREÀTIC A GLÒRIES, AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ A BARCELONA.
      Codi Expedient: 124.1215.310
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 581.078,72 €
      Pressupost d'adjudicació: 491.825,02 €
      Data d'adjudicació: 13-07-2015
      Data Contracte: --
Adjudicataris: UTE BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU - COMSA, SAU - COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, SA - ROMERO GAMERO, SAU
     Termini d'execució: Mesos ( 2.00 )
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
AOCSA, AUXILIAR DE OBRA CIVIL, SA
COPCISA, SA
HPSA, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, SA
CONSTRUCCIONES CALER, SA
CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, SAU
TEYCO, S.L.
EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A.
UTE CIVIL STONE, SL - SERVIDEL, SL
CERTIS OBRES I SERVEIS, S.A.U.
UTE ROMÀ INFRAESTUCTURES I SERVEIS, SAU - SOLVETIA, SL
UTE BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU - COMSA, SAU - COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, SA - ROMERO GAMERO, SAU
CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 12-06-2015 00:00:00
  Documentació:

124.1215.310_-_ROS03.pdf (Resultat sobre 3)
08-07-2015 16:12:58
124.1215.310-AAdj_noharm.pdf (Adjudicació)
16-07-2015 14:17:32