Perfil del Contractant

Expedient 124.1215.349

Títol: AUSCULTACIÓ SUPERFICIAL PER INTERFEROMETRIA SAR DURANT LA FASE D'ABATIMENT DEL NIVELL FREÀTIC EN L'ENTORN DE LES OBRES DELS TÚNELS VIÀRIS DE LA PLAÇA DE LES GLÒRIES, AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ A BARCELONA.
      Codi Expedient: 124.1215.349
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 33.350,00 €
      Data d'adjudicació: 14-04-2016
      Data Contracte: 02-05-2016
Adjudicatari: FUNDACIÓ PRIVADA CENTRE TECNOLÒGIC DE TELECOMUNICACIONS DE CATALUNYA
     Termini d'execució: UN (1) ANY
     Procediment de contractació: Obert harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
FUNDACIÓ CENTRE TECNOLÒGIC DE TELECOMUNICACIONS DE CATALUNYA
TRE ALTAMIRA, SLU
DARES TECHNOLOGY, SL

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 23-02-2016 00:00:00
  Documentació:

124.1215.349_-_Convocatoria_Obertura_S03.pdf (Convocatòria obertura sobre 3)
01-04-2016 09:46:56
124.1215.349_-_ROS03.pdf (Resultat sobre 3)
01-04-2016 14:25:33
124.1215.349_-_A.ADJ.noharm.pdf (Adjudicació)
18-04-2016 13:13:53
Actes.pdf (Actes)
06-05-2016 10:47:12
Informe_Tècnic.pdf (Informe Valoració Tècnic)
06-05-2016 10:51:08
Informe_Ecnomic.pdf (Informe valoració)
06-05-2016 10:51:48
124.1215.349_-_A.FORM.NOharm.pdf.pdf (Anunci de formalització)
05-07-2016 11:44:02