Perfil del Contractant

Expedient 124.1619.001

Títol: OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE MILLORA DEL COMPORTAMENT DE LA INSTAL.LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ EXISTENT DEL CENTRE DEL DISSENY DE BARCELONA.
      Codi Expedient: 124.1619.001
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 118.212,76 €
      Data d'adjudicació: 07-06-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: ATRIAN TECHNICAL SERVICES, SA
     Termini d'execució: TRES (3) MESOS
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
SOGESA INSTALACIONES INTEGRALES, SAU
ATRIAN TECHNICAL SERVICES, SA
UTE ECOCLIMA BARCELONA, SL - CONSTRUCTORA Y REHABILITADORA SECLA, SA

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 12-04-2016 00:00:00
  Documentació:

124.1619.001_-_Convocatoria_Obertura_S03.pdf (Convocatòria obertura sobre 3)
13-05-2016 14:56:09
124.1619.001_-_ROS03.pdf (Resultat sobre 3)
17-05-2016 13:48:54
124.1619.001_-_A.ADJ.NOharm.pdf (Anunci adjudicació)
10-06-2016 12:50:20