Perfil del Contractant

Expedient 152.1215.003

Títol: SERVEIS DE COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT EN FASE D’EXECUCIÓ DE LES OBRES RELATIVES AL PROJECTE DEL CENTRE DE NETEJA AL PARC JOAN MIRÓ DE BARCELONA
      Codi Expedient: 152.1215.003
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: 44.500,00 €
      Pressupost d'adjudicació: 36.803,20 €
      Data d'adjudicació: 04-11-2015
      Data Contracte: --
Adjudicatari: GPO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, SLU
     Termini d'execució: Mesos ( 26.00 )
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
PROJECTES INTEGRALS DIAZ, SL
E-SCENTIA GLOBAL, SL
FRATERPREVENCIÓN, SLU
SUMMA, SERVICIO DE INGENIERIA Y CONSULTORES, S.A
ATENEA, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, SAU
PROIDO CONSULTORS, SL
CONECTICA, S.L.
ARDANUY INGENIERIA, S.A.
GPO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, SLU
CONSTRUCCIÓ I CONTROL FACULTATIUS ASSOCIATS, SLP
E3 SOLINTEG, SL
INGENIERIA Y PREVENCION DE RIESGOS,SL
VIADING, SL
A3-ARQUITECTURA TÈCNICA, S.C.P
INTEGRAL, SA
INGENIERIA GESTION Y CONSULTORIA BARCELONA, SL (IGC BARCELONA)
DARZAL CONSULTORIA Y PREVENCION, SL
UTE GESSING, SL - PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES, SA (PEYCO)
HISPÁNICA PREVENCIÓN, SL
INCOPE CONSULTORES, SL
SOCIEDAD DE PREVENCIÓN AUTORIZADA, SAU
COESTECNIC, SLP
SGS TECNOS, SA

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 31-07-2015 00:00:00
  Documentació:

152.1215.003_-_ROS03.pdf (Resultat sobre 3)
14-09-2015 14:03:11
152.1215.003_-_ROS03_Correcció.pdf (Resultat sobre 3 v2)
27-10-2015 10:06:27
152.1215.003-AAdj_noharm.pdf (Adjudicació)
05-11-2015 11:15:43