Perfil del Contractant

Expedient 152.1215.009

Títol: SERVEIS DE DIRECCIÓ D'OBRA DE CONSTRUCCIÓ DEL CENTRE DE NETEJA SITUAT AL PARC DE JOAN MIRÓ AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA.
      Codi Expedient: 152.1215.009
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: 205.850,56 €
      Pressupost d'adjudicació: 169.393,97 €
      Data d'adjudicació: 10-03-2016
      Data Contracte: --
Adjudicataris: UTE JULI CORTES ESCODA - SBS SIMON BLANCO SLP
     Termini d'execució: Durada de l’obra
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
IDP INGENIERÍA Y ARQUITECTURA IBERIA, SLU
RODRIGUEZ CAMBRES ARQUITECTOS, SLP
PROIDO CONSULTORS, SL
LAVIÑA-DE LA VILLA, ARQUITECTURA, SLP
TERRITORI 24 ARQUITECTURA I URBANISME, S.L.P.
UTE SBS SIMON I BLANCO, SLP - JULI CORTÉS ESCODA
UTE DILMÉ FABRÉ TORRAS I ASSOCIATS, SLP - ARMENGOL & ROS CONSULTORS I ASSOCIATS, SLP
UTE BATLLORI & TREPAT ARQUITECTES, SLP - CRESPIERA SIMÓ DIAGONAL ARQUITECTURA, SLP
BASTERRECHEA-TEJADA, ARQUITECTES, SLP
ALOTARK ARQUITECTOS & CONSULTORES, SLP
DOSGEUVEARQUITECTURA, SLP
INGENIERIA GESTION Y CONSULTORIA BARCELONA, SL (IGC BARCELONA)

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 30-07-2015 00:00:00
  Documentació:

qualificacio_doc_adm_-_152.1215.002.pdf (Resultats s1)
30-09-2015 09:58:47
152.1215.009_-_ROS03.pdf (Resultat sobre 3)
18-11-2015 14:24:18
152.1215.009_-_AAdjudicació.pdf (Adjudicació)
14-03-2016 14:19:21
152.1215.009_-_Anunci_modificacio.pdf (Anunci de formalització modificat)
12-12-2017 11:36:28