Perfil del Contractant

Expedient 154.1215.011

Títol: OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ PROVISIONAL MODEL, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE A BARCELONA.
      Codi Expedient: 154.1215.011
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 341.353,44 €
      Pressupost d'adjudicació: 279.262,64 €
      Data d'adjudicació: 02-10-2015
      Data Contracte: --
Adjudicatari: EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, S.L.
     Termini d'execució: Mesos ( 5.00 )
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
MiJ GRUAS, SA
UTE CIVIL STONE, SL - SERVIDEL, SL
AGLOMERATS GIRONA, S.A.
VIALITAT I SERVEIS, SLU (VIALSER)
OBRES I SERVEIS ROIG, SA
ALFA OBRES I SERVEIS, SA
TAU INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES, SA
SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, SA
TEYCO, S.L.
CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, SAU
PORT NARBONNE, S.L.
INFRAESTRUCTURAS TRADE, SL
AOCSA, AUXILIAR DE OBRA CIVIL, SA
UTE CATALANA D'INVERSIO I CONSTRUCCIO TRES, SL - OBRES I PROJECTES CATALUNYA, SL
HPSA, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, SA
ISIDRE ARCHS, SL
UTE INGEVIA 2008, SL - TECNOLOGIA DE FIRMES, SA
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, S.A.
EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A.
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL
BIGAS GRUP, SLU
UTE DRIM MEDI AMBIENT, SL - CONFIGE, SL
BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU
XAVIER ALSINA, S.A.
ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU
MOIX, SERVEIS I OBRES, SL
CONSTRUCCIONS JORDI RIERA,SL
JOSE ANTONIO ROMERO POLO, SAU
UTE GARCIA RIERA, SL - IZER INGENIERIA Y ECONOMIA, SL
BARDERA OBRAS CIVILES Y MARÍTIMAS, SL
COYNSA 2000, SL

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 17-07-2015 00:00:00
  Documentació:

154.1215.011_-_ROS03.pdf (Resultat sobre 3)
14-09-2015 17:58:24
154.1215.011_-_AAdjudicació.pdf (Adjudicació)
06-10-2015 13:24:53