Perfil del Contractant

Expedient 190.1215.003L02

Títol: OBRES RELATIVES AL PROJECTE PER A LA INVESTIGACIÓ GEOTÈCNIA NECESSÀRIA PER AL DESENVOLUPAMENT DELS AVANTPROJECTESS DE COBERTURA DE LA RONDA DE DALT, ENTRE LA PLAÇA ALFONS COMÍN, I EL NUS DE LA TRINITAT. LOTS 1 AL 5.
      Codi Expedient: 190.1215.003L02
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 48.365,91 €
      Pressupost d'adjudicació: 43.400,80 €
      Data d'adjudicació: 08-07-2015
      Data Contracte: --
Adjudicatari: GEOPLANNING, ESTUDIS GEOTÈCNICS, SL
     Termini d'execució: Dies ( 25.00 )
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions: Lot 2: Avinguda del Jordà - Carrer Pare Mariana
Licitadors:
GEOPLANNING, ESTUDIS GEOTÈCNICS, SL
NOVOTEC CONSULTORES, SA

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 24-04-2015 00:00:00
  Documentació:

190.1215.003L02_-_ROS03.pdf (Resultat sobre 3)
25-05-2015 10:23:12
190.1215.003L02-AAdj_noharm.pdf (Adjudicació)
16-07-2015 14:07:43