Perfil del Contractant

Expedient 190.1215.003L03

Títol: OBRES RELATIVES AL PROJECTE PER A LA INVESTIGACIÓ GEOTÈCNIA NECESSÀRIA PER AL DESENVOLUPAMENT DELS AVANTPROJECTESS DE COBERTURA DE LA RONDA DE DALT, ENTRE LA PLAÇA ALFONS COMÍN, I EL NUS DE LA TRINITAT. LOTS 1 AL 5.
      Codi Expedient: 190.1215.003L03
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 39.087,00 €
      Pressupost d'adjudicació: 29.561,24 €
      Data d'adjudicació: 08-07-2015
      Data Contracte: 22-07-2015
Adjudicatari: BOSCH Y VENTAYOL GEOSERVEIS, SL
     Termini d'execució: Dies ( 25.00 )
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions: Lot 3: Carrer pare Mariana - Avinguda de l'Estatut
Licitadors:
BAC & VENTAYOL GEOSERVEIS, SL

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 24-04-2015 00:00:00
  Documentació:

190.1215.003L03_-_ROS03.pdf (Resultat sobre 3)
25-05-2015 10:57:01
190.1215.003L03-AAdj_noharm.pdf (Adjudicació)
16-07-2015 14:10:58