Perfil del Contractant

Expedient 190.1215.003L04

Títol: OBRES RELATIVES AL PROJECTE PER A LA INVESTIGACIÓ GEOTÈCNIA NECESSÀRIA PER AL DESENVOLUPAMENT DELS AVANTPROJECTESS DE COBERTURA DE LA RONDA DE DALT, ENTRE LA PLAÇA ALFONS COMÍN, I EL NUS DE LA TRINITAT. LOTS 1 AL 5.
      Codi Expedient: 190.1215.003L04
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 212.114,30 €
      Pressupost d'adjudicació: 38.597,59 €
      Data d'adjudicació: 08-07-2015
      Data Contracte: --
Adjudicatari: G3 DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL, SL
     Termini d'execució: Dies ( 20.00 )
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions: Lot 4: Carretera d'Horta a Cerdanyola - Passeig Valldaura i Carrer Almansa - Carrer Joaquim Valls
Licitadors:
BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP, SL
G3 DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL, SL

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 24-04-2015 00:00:00
  Documentació:

190.1215.003L04_-_ROS03.pdf (Resultat sobre 3)
25-05-2015 11:14:39
190.1215.003L04-AAdj_noharm.pdf (Adjudicació)
16-07-2015 14:13:08