Perfil del Contractant

Expedient 190.1215.005L01

Títol: SERVEIS RELATIUS A LA REDACCIÓ D’AVANTPROJECTES D’INFRAESTRUCTURA VIÀRIA, AMB CRITERIS D’ORDENACIÓ DELS ESPAIS URBANS RESULTANTS DE LES POSSIBLES COBERTURES DE LA RONDA DE DALT, ALS DISTRICTES DE GRÀCIA, D’HORTA-GUINARDO I NOU BARRIS, AIXÍ COM POSSIBLE REDACCIÓ DEL PROJECTE D’ESTRUCTURA D’UNA PRIMERA FASE. LOTS 1 A 4
      Codi Expedient: 190.1215.005L01
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: 166.319,05 €
      Pressupost d'adjudicació: 136.361,00 €
      Data d'adjudicació: 11-01-2016
      Data Contracte: 29-04-2016
Adjudicataris: UTE JANSANA, DE LA VILLA, DE PAAUW ARQUITECTES, SLP - ZETA INGENIEROS DE CAMINOS, SLL
     Termini d'execució: Mesos ( 5.00 )
     Procediment de contractació: Obert harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
UTE JANSANA, DE LA VILLA, DE PAAUW ARQUITECTES, SLP - ZETA INGENIEROS DE CAMINOS, SLL
EPTISA ENGINYERIA I SERVEIS, SAU
UTE PROJECTS & FACILITIES MANAGEMENT, SL - OFEP, SA - PCG ARQUITECTURA E INGENIERIA, SLP
UTE EMAB, ENGINYERIA I MEDI AMBIENT DE BADALONA, SL - EACOM, SA - ANNA NOGUERA NIETO - ANNA MARIA ZAHONERO XIFRÉ
UTE KV CONSULTORES DE INGENIERIA, PROYECTOS Y OBRAS, SL - INGESTAR ENGINEERS, SLP

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 16-06-2015 00:00:00
  Documentació:

190.1215.005L01_-_Ofertes_presentades.pdf (Llistat de licitadors)
07-07-2015 17:44:47
190.1215.005_L01_Convocatoria_S03.pdf (Convocatòria obertura s3)
25-11-2015 13:13:06
190.1215.005L01_ROS03.pdf (Obertura Ofertes Econòmiques)
27-11-2015 13:19:23
190.1215.005L01-AAdj.harm.pdf (Adjudicació)
15-01-2016 11:56:45
190.1215.005L01-AForm.harm.pdf (Anunci de formalització)
05-02-2016 10:32:24