Perfil del Contractant

Expedient 190.1215.005L02

Títol: SERVEIS RELATIUS A LA REDACCIÓ D’AVANTPROJECTES D’INFRAESTRUCTURA VIÀRIA, AMB CRITERIS D’ORDENACIÓ DELS ESPAIS URBANS RESULTANTS DE LES POSSIBLES COBERTURES DE LA RONDA DE DALT, ALS DISTRICTES DE GRÀCIA, D’HORTA-GUINARDO I NOU BARRIS, AIXÍ COM POSSIBLE REDACCIÓ DEL PROJECTE D’ESTRUCTURA D’UNA PRIMERA FASE. LOTS 1 A 4
      Codi Expedient: 190.1215.005L02
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: 597.994,29 €
      Pressupost d'adjudicació: 503.511,19 €
      Data d'adjudicació: 11-01-2016
      Data Contracte: 29-01-2016
Adjudicataris: UTE ESTEYCO, SAP - RAVETLLAT - RIBAS, SLP - DOYMO DESARROLLO, ORGANIZACIÓN Y MOVILIDAD, SA - ESTUDI MARTÍ FRANCH ARQUITECTURA DEL PAISATGE, SL
     Termini d'execució: Mesos ( 4.75 )
     Procediment de contractació: Obert harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
UTE AYESA ENGINYERIA I SERVEIS, SA- CÁCERES ARQUITECTURA, SCP
UTE GETINSA-PAYMA, SL - JORDI HENRICH MONRAS
GPO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, SLU
UTE SGS TECNOS, SA - RGA ARQUITECTES, SLPU
UTE ESTEYCO, SAP - RAVETLLAT-RIBAS, SLP - DOYMO DESARROLLO, ORGANIZACIÓN Y MOVILIDAD, SA - ESTUDI MARTÍ FRANCH ARQUITECTURA DEL PAISATGE, SL
UTE IDOM INGENIERIA Y CONSULTORIA, SAU - JUAN MANUEL MONTERO MADARIAGA

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 16-06-2015 00:00:00
  Documentació:

190.1215.005L02_-_Ofertes_presentades.pdf (Llistat de licitadors)
07-07-2015 17:49:19
190.1215.005_L02_Convocatoria_S03.pdf (Convocatòria obertura s3)
25-11-2015 13:18:47
190.1215.005L02_ROS03.pdf (Obertura Ofertes Econòmiques)
27-11-2015 13:38:02
190.1215.005L02-AAdj.harm.pdf (Adjudicació)
15-01-2016 11:59:54
190.1215.005L02-AForm.harm.pdf (Anunci de formalització)
05-02-2016 10:33:46
190.1215.005L02_-_Anunci_modificacio.pdf (Anunci Ct Modificat)
03-01-2018 12:26:02