Perfil del Contractant

Expedient 190.1215.005L03

Títol: SERVEIS RELATIUS A LA REDACCIÓ D’AVANTPROJECTES D’INFRAESTRUCTURA VIÀRIA, AMB CRITERIS D’ORDENACIÓ DELS ESPAIS URBANS RESULTANTS DE LES POSSIBLES COBERTURES DE LA RONDA DE DALT, ALS DISTRICTES DE GRÀCIA, D’HORTA-GUINARDO I NOU BARRIS, AIXÍ COM POSSIBLE REDACCIÓ DEL PROJECTE D’ESTRUCTURA D’UNA PRIMERA FASE. LOTS 1 A 4
      Codi Expedient: 190.1215.005L03
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: 529.028,55 €
      Pressupost d'adjudicació: 444.500,00 €
      Data d'adjudicació: 11-01-2016
      Data Contracte: 29-01-2016
Adjudicataris: UTE MARTINEZ LAPEÑA - TORRES ARQUITECTOS, SLP - TECNICA Y PROYECTOS, SA
     Termini d'execució: Mesos ( 5.00 )
     Procediment de contractació: Obert harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
UTE MARTINEZ LAPEÑA-TORRES ARQUITECTOS, SLP - TECNICA Y PROYECTOS, SA
UTE IDP INGENIERIA Y ARQUITECTURA IBERIA, SLU - JAUME ARTIGUES VIDAL - ISABEL BENASSAR FELIX - BRIDGES TECHNOLOGIES, SL
UTE BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP, SL - MÀRIUS QUINTANA CREUS
UTE ARRIOLA & FIOL ARQUITECTES, SCP - BAU B ARQUITECTURA I URBANISME, SLP - INGENIERIA DE INFRAESTRUCTURAS, SA - INGENIEROS EMETRES, SLP
UTE TEC-CUATRO, SA - AUDINGINTRAESA, SA - JPAM ESTUDIO DE ARQUITECTURA, SLP

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 16-06-2015 00:00:00
  Documentació:

190.1215.005L03_-_Ofertes_presentades.pdf (Llistat de licitadors)
07-07-2015 18:01:09
190.1215.005_L03_Convocatoria_S03.pdf (Convocatòria obertura s3)
25-11-2015 13:20:12
190.1215.005L03_ROS03.pdf (Resultat sobre 3)
30-11-2015 09:34:06
190.1215.005L03-AAdj.harm.pdf (Adjudicació)
15-01-2016 12:30:50
190.1215.005L03-AForm.harm.pdf (Anunci de formalització)
05-02-2016 10:34:38
190.1215.005L03_-_Anunci_modificacio.pdf (Anunci Ct Modificat)
03-01-2018 12:20:15