Perfil del Contractant

Expedient 190.1215.005L04

Títol: SERVEIS RELATIUS A LA REDACCIÓ D’AVANTPROJECTES D’INFRAESTRUCTURA VIÀRIA, AMB CRITERIS D’ORDENACIÓ DELS ESPAIS URBANS RESULTANTS DE LES POSSIBLES COBERTURES DE LA RONDA DE DALT, ALS DISTRICTES DE GRÀCIA, D’HORTA-GUINARDO I NOU BARRIS, AIXÍ COM POSSIBLE REDACCIÓ DEL PROJECTE D’ESTRUCTURA D’UNA PRIMERA FASE. LOTS 1 A 4
      Codi Expedient: 190.1215.005L04
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: 171.133,30 €
      Pressupost d'adjudicació: 142.040,64 €
      Data d'adjudicació: 11-01-2016
      Data Contracte: 29-01-2016
Adjudicataris: UTE MASTER PLAN, SL - DE SOLA GORI SERVEIS D'ARQUITECTURA I URBANISME, SL - PEDELTA, SL
     Termini d'execució: Mesos ( 5.00 )
     Procediment de contractació: Obert harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
UTE ENGINYERIA REVENTOS, SL - BAENA CASAMOR ARQUITECTES BCQ, SLP
UTE SOLDEVILA, SOLDEVILA, SOLDEVILA, SLP - BERRYSAR, SL - AQUACIVIL,SL
UTE MASTER PLAN, SL - DE SOLA GORI SERVEIS D'ARQUITECTURA I URBANISME, SL - PEDELTA, SL

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 16-06-2015 00:00:00
  Documentació:

190.1215.005L04_-_Ofertes_presentades.pdf (Llistat de licitadors)
07-07-2015 18:08:10
190.1215.005_L04_Convocatoria_S03.pdf (Convocatòria obertura s3)
25-11-2015 13:21:47
190.1215.005L04_-_ROS03.pdf (Resultat sobre 3)
30-11-2015 09:40:57
190.1215.005L04-AAdj.harm.pdf (Adjudicació)
15-01-2016 12:27:26
190.1215.005L04-AForm.harm.pdf (Anunci de formalització)
05-02-2016 10:36:01