Perfil del Contractant

Expedient 201.1215.034

Títol: OBRES RELATIVES A L'EXECUCIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CARRIL BICI AL C. CIUTAT DE GRANADA, AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ A BARCELONA.
      Codi Expedient: 201.1215.034
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 193.592,01 €
      Pressupost d'adjudicació: 167.715,69 €
      Data d'adjudicació: 17-03-2015
      Data Contracte: --
Adjudicatari: VORACYS, S.L.
     Termini d'execució: Mesos ( 1.50 )
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
ABOLAFIO CONSTRUCCIONS, S.L.
SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, SA
COYNSA 2000, SL
TEYCO, S.L.
CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, SAU
BIGAS GRUP, SLU
UTE OPROLER OBRAS Y PROYECTOS, SLU - RUBAU-TARRES, SAU
VORACYS, SL

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 12-12-2014 00:00:00
  Documentació:

S3.pdf (Resultat sobre 3)
20-01-2015 14:01:46
ANUNCI_adj.pdf (Anunci adjudicació)
20-03-2015 10:15:45