Perfil del Contractant

Expedient 201.1215.041

Títol: OBRES RELATIVES A LA COL.LOCACIÓ D'APARCAMENTS DE BICICLETES A LA CIUTAT DE BARCELONA I EXECUCIÓ CARRILS BICI A LA PLAÇA ESPANYA I PLAÇA DRASSANES.
      Codi Expedient: 201.1215.041
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 307.776,71 €
      Pressupost d'adjudicació: 244.603,76 €
      Data d'adjudicació: 26-06-2015
      Data Contracte: --
Adjudicataris: UTE SEÑALES GIROD, S.L - TEMAVIAL, S.L. PL.ESPANYA
     Termini d'execució: Mesos ( 2.50 )
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
UTE SEÑALES GIROD, S.L -TEMAVIAL, S.L. PL.ESPANYA
CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, SAU
TEYCO, S.L.
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, S.A.
UTE ÀRIDS ROMÀ, SAU - SOLVETIA, SL
UTE TEVASEÑAL, SA - CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 26-03-2015 00:00:00
  Documentació:

S3.pdf (Resultat sobre 3)
24-04-2015 14:10:02
Anunci_adj.pdf (Anunci adjudicació)
03-07-2015 10:09:47