Perfil del Contractant

Expedient 201.1215.051

Títol: OBRES RELATIVES AL PROJECTE D'EXECUCIÓ DEL CARRIL BICI DELS C. CAN BRUIXA I MARQUÈS DE SENTMENAT DE BARCELONA.
      Codi Expedient: 201.1215.051
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 118.019,49 €
      Pressupost d'adjudicació: 102.834,45 €
      Data d'adjudicació: 29-09-2015
      Data Contracte: --
Adjudicataris: UTE HPSA - CIVIL STONE (UTE CAN BRUIXA)
     Termini d'execució: Mesos ( 2.00 )
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, SA
CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, SAU
UTE TEMAVIAL, SL - SEÑALES GIROD, SL (UTE JOAN GÜELL)
EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A.
AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES, SA
UTE HPSA-CIVIL STONE (UTE CAN BRUIXA)
UTE DRIM MEDI AMBIENT, SL - CONFIGE, SL
COYNSA 2000, SL
RUBAU TARRES, SAU
UTE TEVASEÑAL, S.A. - NIT-LUX, S.A.

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 15-07-2015 00:00:00
  Documentació:

S3.pdf (Resultat sobre 3)
14-09-2015 11:32:44
Anunci_adjudicacio.pdf (Anunci adjudicació)
30-09-2015 18:12:13