Perfil del Contractant

Expedient 201.1215.061

Títol: SERVEIS DE GESTIÓ DE PROJECTES (PROJECT MANAGER) I COORDINACIÓ DELS EQUIPS DE DIRECCIÓ D'OBRA (CONSTRUCTION MANAGER) RELATIU ALS PROJECTES I OBRES DELS CARRILS BICI DE BARCELONA.
      Codi Expedient: 201.1215.061
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: 201.000,00 €
      Pressupost d'adjudicació: 170.700,00 €
      Data d'adjudicació: 03-02-2016
      Data Contracte: 19-02-2016
Adjudicatari: ALFA TECNOLOGIES, SL
     Termini d'execució: Mesos ( 12.00 )
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
APPLUS NORCONTROL, SLU
INGENIEROS EMETRES, S.L.P.
ALFA TECNOLOGIES, SL
EUROCONSULT CATALUNYA, SA
PAYMA COTAS CATALUNYA, AIE
PROQUIMPEX, S.L
BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP, SL
DESARROLLO, ORGANIZACIÓN Y MOVILIDAD, S.A (DOYMO)
GPO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, SLU
UTE BAGH TECNICA, SL - DALMAU MORROS TECNICS, SLP
GREEN PROJECT, SL
UTE PROIDO CONSULTORS, SL - IPLAN GESTION INTEGRAL, SLU
UTE ODC WORKS MANAGEMENT SERVICES, SL - INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CATALONIA, SL
E3 SOLINTEG, SL
PROINTEC, SA
SUMMA, SERVICIO DE INGENIERIA Y CONSULTORES, S.A
SGS TECNOS, SA

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 11-11-2015 00:00:00
  Documentació:

S3.pdf (Resultat sobre 3)
10-12-2015 14:22:22
Anunci_adj.pdf (Anunci adjudicació)
04-02-2016 11:06:33