Perfil del Contractant

Expedient 201.1215.064

Títol: OBRES RELATIVES AL CARRIL BICICLETA BIDIRECCIONAL ALS CARRERS TRAVESSERA DE GRÀCIA, DE LA MARINA I DE CARTAGENA, A BARCELONA.
      Codi Expedient: 201.1215.064
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 627.933,94 €
      Pressupost d'adjudicació: 519.325,70 €
      Data d'adjudicació: 10-03-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: XAVIER ALSINA,SA
     Termini d'execució: 5 mesos
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
UTE TEMAVIAL, SL - SEÑALES GIROD, SL
AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA (AMSA)
XAVIER ALSINA, S.A.
SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, SA
OBRES I PROJECTES CATALUNYA, SL
COPCISA, SA
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, S.A.
UTE HPSA CONSTRUCCION Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, SA - RUBAU TARRES, SAU
VIASGON OBRAS Y SERVICIOS, SLU
ELECNOR, SA
CONSTRUCCIONES CALER, SA
BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU
CERTIS OBRES I SERVEIS, S.A.U.
OPROLER OBRAS Y PROYECTOS, SLU
ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU
CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU
COYNSA 2000, SL
VORACYS, SL
OBRES I SERVEIS ROIG, SA
EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A.
UTE TEVASEÑAL, SA - SEÑALIZACIONES Y BALIZAMIENTOS LA CASTELLANA, SA - NIT-LUX, SA

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 04-12-2015 00:00:00
  Documentació:

S3.pdf (Resultat sobre 3)
15-01-2016 13:48:46
Anunci_adj.pdf (Anunci adjudicació)
11-03-2016 11:19:19
Resolucio_modificacio.pdf (Resolucio Modificacio)
13-01-2017 12:40:24