Perfil del Contractant

Expedient 201.1619.001

Títol: SERVEIS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU BASE DE CARRILS BICICLETA A BARCELONA
      Codi Expedient: 201.1619.001
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 117.650,00 €
      Data d'adjudicació: 09-06-2016
      Data Contracte: 20-06-2016
Adjudicatari: BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP,SL
     Termini d'execució: 2,5 mesos
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions: 26/5 CONVOCATORIA OBERTURA SOBRE 3
Licitadors:
IDP INGENIERÍA Y ARQUITECTURA IBERIA, SLU
UTE PIÑOL SANJAUME, SL - INFRAESTRUCTURAS E INGENIERIA AMBIENTAL, SL - INGENIERIA DE TRAFICO, SL
TECNICA Y PROYECTOS, S.A.(TYPSA)
UTE PAYMACOTAS ENGINEERING, SA - BASTERRECHEA-TEJADA ARQUITECTES, SLP
PROIDO CONSULTORS, SL
UTE ENGINYERIA I MEDI AMBIENT DE BADALONA, SL - ENGINYERS I ARQUITECTES CONSULTORS D'OBRES I MUNTATGES, SA - ANNA NOGUERA NIETO
UTE INGENIEROS EMETRES, SLP - DOPEC, SL
UTE ESTEYCO, SAP -DESARROLLO, ORGANIZACION Y MOVILIDAD, SA
UTE PROQUIMPEX, SL - ASSESSORIA D'INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT, SL
PROJECTS & FACILITIES MANAGEMENT, S.L.
UTE TEC-CUATRO, SA - TADEC, SLP
MASTER PLAN, SL
UTE BATLLE I ROIG, SLP - SBS SIMON I BLANCO, SLP
UTE CONSULTORÍA TÉCNICAS Y PROYECTOS 1999, SL - AUDINGINTRAESA, SA
BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP, SL

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 08-04-2016 00:00:00
  Documentació:

ConvocatoriaS3.pdf (Convocatòria obertura sobre 3)
26-05-2016 14:51:26
S3.pdf (Resultat sobre 3)
31-05-2016 11:36:06
Anunci_adj.pdf (Anunci adjudicació)
09-06-2016 11:19:48
2011619001-Actes.pdf (Actes)
23-06-2016 13:38:22
2011619001-Informe_tecnic.pdf (Informe Valoració Tècnic)
23-06-2016 13:39:20
2011619001-Valoracio.pdf (Informe avaluacio)
23-06-2016 13:39:53
Adjudicacio_modificat.pdf (Resolucio Modificacio)
15-12-2016 12:59:53