Perfil del Contractant

Expedient 201.1619.027

Títol: OBRES RELATIVES AL PROJECTE REFÓS DELS CARRILS BICI AL C. SANT ADRIÀ (ENTRE C. FERRAN JUNOY I C. CIUTAT D'ASSUMPCIÓ) I AL C. CIUTAT D'ASSUMPCIÓ (ENTRE PASSEIG HAVANA I C. SANT ADRIÀ), AL DISTRICTE DE SANT ANDREU A BARCELONA.
      Codi Expedient: 201.1619.027
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 302.770,62 €
      Data d'adjudicació: 04-11-2016
      Data Contracte: 21-11-2016
Adjudicatari: OBRES I SERVEIS ROIG, S.A.
     Termini d'execució: 2 MESOS
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
UTE TEMAVIAL, SL - SEÑALES GIROD, SL
EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, SA
OBRES I SERVEIS ROIG, SA
HPSA, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, SA
SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, SA
UTE PROSEÑAL, SLU - AGROVIAL, SA
COPCISA, SA
SERVICIOS E INSTALACIONES ALDAGO, S.L.
OBRES I PROJECTES CATALUNYA, SL
BARDERA OBRAS CIVILES Y MARÍTIMAS, SL
VORACYS, SL
UTE OPROLER OBRAS Y PROYECTOS, SLU - AGUSTI I MASOLIVER, SA

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 28-07-2016 00:00:00
  Documentació:

ConvocatoriaS3.pdf (Convocatòria obertura sobre 3)
20-10-2016 17:54:22
Resultat_obertura_S3.pdf (Resultat sobre 3)
24-10-2016 14:03:30
Anunci_adj.pdf (Adjudicació)
11-11-2016 09:35:23
Anunci_formalització.pdf (Anunci de formalització)
01-12-2016 14:41:00