Perfil del Contractant

Expedient 201.1619.028

Títol: OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE CARRIL BICI QUE UNEIX L'AVDA. DIAGONAL AMB EL PARC DE CERVANTES A TRAVÉS DEL BARRI DE PEDRALBES A BARCELONA.
      Codi Expedient: 201.1619.028
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 330.447,04 €
      Data d'adjudicació: 19-12-2016
      Data Contracte: 21-12-2016
Adjudicatari: OBRES I PROJECTES CATALUNYA,SL
     Termini d'execució: 4 MESOS
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
HPSA, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, SA
UTE AGUSTI Y MASOLIVER, SA - OPROLER OBRAS Y PROYECTOS, SLU
OBRES I PROJECTES CATALUNYA, SL
UTE TEMAVIAL, SL - SEÑALES GIROD, SL
CERTIS OBRES I SERVEIS, S.A.U.
BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU
BARDERA OBRAS CIVILES Y MARÍTIMAS, SL
VORACYS, SL
TRANSPORTES IRANZO, SA

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 29-07-2016 00:00:00
  Documentació:

ConvocatoriaS3.pdf (Resultats S2 i Convocatòria S3)
30-09-2016 09:19:36
2011619028_Informe_tecnic.pdf (Informe Tècnic)
30-09-2016 14:45:37
Resultat_obertura_S3.pdf (Resultat sobre 3)
04-10-2016 14:12:13
Adjudicacio.pdf (Anunci adjudicació)
19-12-2016 16:01:30
Anunci_form.pdf (Anunci de formalització)
23-12-2016 13:08:38
2011619028_Actes.pdf (Actes)
29-12-2016 10:22:47
2011619028_Valoracio_economica.pdf (Informe Valoracio)
29-12-2016 10:22:42