Perfil del Contractant

Expedient 203.1215.010

Títol: OBRES PER L’ADEQUACIÓ D’UN EQUIPAMENT SOCIAL PER LA INFÀNCIA, “EIPI”, SITUAT AL CARRER REINA AMÀLIA 33 AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA, DE BARCELONA.
      Codi Expedient: 203.1215.010
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 430.530,27 €
      Pressupost d'adjudicació: 372.891,13 €
      Data d'adjudicació: 10-10-2013
      Data Contracte: --
Adjudicatari: UTE GRUP MAS CONSTRUCTORS, SLU – VELME CLIMA, SL
     Termini d'execució: QUATRE MESOS I MIG (4,5)
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
CONSTRUCCIONES PEREZ VILLORA, SA
LINIA D'ARQUITECTURA I CONSTRUCCIÓ,SL
UTE SERVEIS OBRES I MANTENIMENT, S.L. - SOGESA INSTALACIONES INTEGRALES, S.A.
PENTA S.A.
DOMOGEST, S.L.
CONSTRUCCIONS I INSTAL·LACIONS RIN, S.A.
CONSTRUCCIONES SOLIUS, S.A.
TEYCO, S.L.
CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, SAU
CONSTRUCCIONES DECO, SA
NOVANTIA INTEGRAL, SA
RIGEL OVER, SL
ARCADI PLA, SA
UTE ENSEÑAT I ROCA - OPROLER OBRAS Y PROYECTOS, S.L.U.
CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA
UTE GRUP MAS - VELME CLIMA

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 06-09-2013 00:00:00
  Documentació:

203.1215.010_ROS03.pdf (Resultat sobre 3)
16-09-2013 15:57:31
203_1215_010-AAdjudicació.pdf (Adjudicació)
07-11-2013 17:42:57