Perfil del Contractant

Expedient 203.1215.165

Títol: REDACCIÓ DE PROJECTE I EXECUCIÓ DE DESCONSTRUCCIÓ DE LA PISCINA MUNICIPAL, TURÓ DE LA PEIRA AL CARRER SANT ISCLE 50-54 DE BARCELONA.
      Codi Expedient: 203.1215.165
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 77.185,82 €
      Data d'adjudicació: 13-05-2016
      Data Contracte: 27-05-2016
Adjudicatari: HERCAL DIGGERS SL
     Termini d'execució: CINC SETMANES
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
HERCAL DIGGERS, SL
CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES ERRI-BERRI, S.L.
ESTRUCTURAS Y OBRAS LA ROCA, S.L.
CONTROL DEMETER, SL
CONSTRUCCIONES Y DESMONTES RIBERA NAVARRA, S.A.
ALFA URALIA, SL
DELTAPUNT 3000, S.A.

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 11-02-2016 00:00:00
  Documentació:

203.1215.165_-_Convocatòria_obertura_econòmica.pdf (Convocatòria obertura sobre 3)
21-04-2016 13:10:29
203.1215.165_-_ROS03.pdf (Resultat sobre 3)
25-04-2016 10:54:28
203.1215.165_-_A.ADJ.NOharm.pdf.pdf (Adjudicació)
31-05-2016 12:26:21
203.1215.165_-_A.FORM.NOharm.pdf.pdf (Anunci de formalització)
05-07-2016 11:36:54
Actes.pdf (Actes)
13-07-2016 09:34:43
Informe_Tecnic.pdf (Informe Tècnic)
13-07-2016 09:36:10
Informe_Economic.pdf (Informe Valoracio)
13-07-2016 09:42:08