Perfil del Contractant

Expedient 203.1215.167

Títol: SUBMINISTRAMENT I INSTAL•LACIÓ DE MOBILIARI PER EQUIPAMENT DE CENTRE DE SERVEIS SOCIALS CSS CAMP D´EN GRASSOT EN EDIFICI SITUAT AL CARRER SANT LLUÍS, 90-92 DE GRÀCIA, BARCELONA.
      Codi Expedient: 203.1215.167
     Tipus de contracte: Subministraments
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 99.896,02 €
      Data d'adjudicació: 14-04-2016
      Data Contracte: 28-04-2016
Adjudicatari: EL CORTE INGLÉS SA
     Termini d'execució: UN MES I MIG (1,5)
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
COMERCIAL CONTEL, S.A.
EL CORTE INGLÉS, SA

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 11-02-2016 00:00:00
  Documentació:

203.1215.167_-_Convocatoria_S03.pdf (Convocatòria obertura sobre 3)
24-03-2016 10:39:25
203.1215.167_-_ROS03.pdf (Resultat sobre 3)
31-03-2016 12:33:14
Actes.pdf (Actes)
06-05-2016 10:55:20
Informe_tecnic.pdf (Informe Valoració Tècnic)
06-05-2016 11:08:04
Informe_Economic.pdf (Informe valoració)
06-05-2016 11:07:57
203.1215.167_-_A.ADJ.NOharm.pdf.pdf (Anunci adjudicació)
11-05-2016 09:35:37
203.1215.167_-_A.FORM.NOharm.pdf.pdf (Anunci de formalització)
05-07-2016 11:57:16