Perfil del Contractant

Expedient 205.1215.065

Títol: OBRES I SUBMINISTRAMENT DE LA MUSEOGRAFIA DEL PARC DE LA PREVENCIÓ-MUSEU DELS BOMBERS DE BARCELONA AL POBLE SEC, CARRER LLEIDA 30 DE BARCELONA.
      Codi Expedient: 205.1215.065
     Tipus de contracte: Subministraments
      Pressupost de licitació: 320.845,43 €
      Pressupost d'adjudicació: 258.393,39 €
      Data d'adjudicació: 04-04-2016
      Data Contracte: 25-04-2016
Adjudicatari: 385014,52
     Termini d'execució: 3,5 mesos (TRES MESOS I MIG)
     Procediment de contractació: Obert harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
UTE CROQUIS, DISSENYS, MUNTATGES I REALITZACIONS, SA - SONO TECNOLOGIA AUDIOVISUAL, SL
UTE STOA, PROPOSTES CULTURALS I TURISTIQUES, SL - EXPOMON PRODUCCIONS I MUNTATGES, SL
WASABIS, SCP
GROP EXPOSICIONS I MUSEOGRAFIA SL
UTE FERMIN PUIGDELLIVOL, SL - MIRAGRUP O3, SL
EIKONOS, SA
UTE ENGINYERIA DE SISTEMES AUDIOVISUALS, SL - INTERVENTO 2, SL

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 09-02-2016 00:00:00
  Documentació:

Convocatòria_obertura_S3.pdf (Obertura Ofertes Econòmiques)
09-02-2016 12:21:36
205.1215.065_-_OS03.pdf (Resultat sobre 3)
10-02-2016 17:46:43
205.1215.065-AAdj.harm.pdf (Anunci adjudicació)
12-04-2016 16:56:00
205.1215.065_-_A.Formalitzacio.harm.pdf.pdf (Anunci de formalització)
26-04-2016 10:11:24