Perfil del Contractant

Expedient 205.1619.002

Títol: SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ DE MOBILIARI PER AULES AL PARC DE PREVENCIÓ I ESPAI MUSEÍSTIC AL CARRER LLEIDA NÚM. 30, AL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC DE BARCELONA.
      Codi Expedient: 205.1619.002
     Tipus de contracte: Subministraments
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 61.339,14 €
      Data d'adjudicació: 15-07-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: FERMÍN PUIGDELLIVOL, SL
     Termini d'execució: VUIT (8) SETMANES
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
WASABIS, SCP
COMERCIAL CONTEL, S.A.
S & T 96, SL
EL CORTE INGLÉS, SA
EXPERT LINE, SL
FERMÍN PUIGDELLIVOL, SL
BERNADÍ, SA

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 29-04-2016 00:00:00
  Documentació:

205.1619.002_-_Convocatoria_OS03.pdf (Convocatòria obertura sobre 3)
22-06-2016 11:22:24
205.1619.002_-_ROS03.pdf (Resultat sobre 3)
27-06-2016 12:25:01
205.1619.002_-_A.ADJ.NOharm.pdf.pdf (Adjudicació)
19-08-2016 09:30:45