Perfil del Contractant

Expedient 230.1215.028

Títol: OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DEL C. MÜHLBERG I LA PART CORRESPONENT DE LA CARRETERA DEL CARMEL PER ENLLAÇAR AMB ELS ACTUALS JARDINS DE JUAN PONCE, AL DISTRICTE D'HORTA-GUINARDÓ A BARCELONA.
      Codi Expedient: 230.1215.028
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 1.805.810,81 €
      Pressupost d'adjudicació: 1.384.739,85 €
      Data d'adjudicació: 28-07-2015
      Data Contracte: 08-09-2015
Adjudicatari: CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A
     Termini d'execució: Mesos ( 10.00 )
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
MiJ GRUAS, SA
BIGAS GRUP, SLU
XAVIER ALSINA, S.A.
UTE OBRES I PROJECTES CATALUNYA, SL - CATALANA D'INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ TRES, SL
UTE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, SA - AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA
CRC OBRAS Y SERVICIOS, SL
UTE PASQUINA, SA - MOIX, SERVEIS I OBRES, SL
COPCISA, SA
CONSTRUCCIONES CALER, SA
AGRUPACIÓN GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA, SA
CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A
FERROVIAL-AGROMAN, SA
VOPI-4, SA
UTE SCRINSER, SA - SACYR CONSTRUCCIÓN, SA
ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU
EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A.
ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU
TEYCO, S.L.
CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, SAU
VIASGON OBRAS Y SERVICIOS, SLU
UTE ÀRIDS ROMÀ, SAU - SOLVETIA, SL
BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU
CERTIS OBRES I SERVEIS, S.A.U.
JOSE ANTONIO ROMERO POLO, SAU
CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU
UTE VORACYS, SL - COYNSA 2000, SL
UTE GARCIA RIERA, SL - IZER INGENIERIA Y ECONOMIA, SL
UTE CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL, SA - AZVI, SA
UTE OPROLER OBRAS Y PROYECTOS, SLU - RUBAU TARRES, SAU
ELECNOR, SA
OBRES I SERVEIS ROIG, SA
GRUP MAS CONSTRUCTORS, SLU

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 30-04-2015 00:00:00
  Documentació:

S3.pdf (Resultat sobre 3)
02-06-2015 12:36:37
Anunci_adj.pdf (Anunci adjudicació)
30-07-2015 12:45:50