Perfil del Contractant

Expedient 240.1619.012

Títol: OBRES DE DECONSTRUCCIÓ PER A L'AMPLIACIÓ DEL COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL D'HORTA, AL DISTRICTE D'HORTA-GUINARDÓ DE BARCELONA.
      Codi Expedient: 240.1619.012
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 224.501,54 €
      Data d'adjudicació: 02-09-2016
      Data Contracte: 14-09-2016
Adjudicatari: CRC OBRAS Y SERVICIOS S.L
     Termini d'execució: 2,5 mesos
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
HERCAL DIGGERS, SL
URCOTEX INMOBILIARIA, SLU
CRC OBRAS Y SERVICIOS, SL
DELTAPUNT 3000, S.A.
CONTROL DEMETER, SL
CONSTRUCCIONES DECO, SA
CONSTRUCCIONES Y DESMONTES RIBERA NAVARRA, S.A.

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 07-06-2016 00:00:00
  Documentació:

ConvocatoriaS3-resultatsS2.pdf (Resultats S2 i convocatòria obertura S3)
21-07-2016 11:03:59
S3_homo.pdf (Resultat sobre 3 homogeneïtzat)
30-08-2016 13:40:13
Anunci_adj.pdf (Anunci adjudicació)
06-09-2016 09:32:29
2401619012-Actes.pdf (Actes)
15-09-2016 14:05:20
240161912_Informe_tecnic.pdf (Informe Tècnic)
15-09-2016 14:06:45
2401619012_Valoracio_economica.pdf (Informe Valoracio)
15-09-2016 14:07:51
Anunci_form_.pdf (Anunci de formalització)
15-09-2016 14:43:39