Perfil del Contractant

Expedient 240.1619.013

Títol: OBRES REFORMA DE LES INSTAL•LACIONS DE FONTANERIA I CLIMATITZACIÓ DELS VESTIDORS I OFICINES DEL VELÒDROM D’HORTA FASE B, AL DISTRICTE D'HORTA-GUINARDÓ DE BARCELONA.
      Codi Expedient: 240.1619.013
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 348.872,95 €
      Data d'adjudicació: 06-09-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: SOGESA INSTALACIONES INTEGRALES,SA
     Termini d'execució: 5 mesos
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions: 21/6 S'HA PROGRAMAT FER UNA VISITA EL DIA 27 DE JUNY CAL INSCRIURE'S. MES INFORMACIÓ A L'APARTAT DOCUMENTACIÓ 23/6 ES PUBLICA NOTA ACLARATORIA
Licitadors:
SOGESA INSTALACIONES INTEGRALES, SAU
SERVICIOS E INSTALACIONES ALDAGO, S.L.
CIMELSA, SL
COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES,SAU
GESTION INTEGRAL DE INSTALACIONES, SL (GEINSTAL)

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 23-06-2016 00:00:00
  Documentació:

ConvocatoriaS3.pdf (Resultats S2 i convocatòria obertura S3)
28-07-2016 10:56:54
Resultat_S3_homo.pdf (Resultat sobre 3 homogeneïtzat)
30-08-2016 14:45:25
Anunci_adj.pdf (Anunci adjudicació)
08-09-2016 12:49:44
anunc_form.pdf (Anunci de formalització)
22-09-2016 11:52:39
2401619013-Actes.pdf (Actes)
28-09-2016 13:12:26
2401619013_Informe_tecnic.pdf (Informe Tècnic)
28-09-2016 13:13:21
2401619013_Valoracio_economica.pdf (Informe Valoracio)
28-09-2016 13:14:26