Perfil del Contractant

Expedient 244.1215.007

Títol: OBRES RELATIVES AL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ I INFRAESTRUCTURES DEL C. PERE IV, ENTRE ELS C. ROC BORONAT I BILBAO, AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ A BARCELONA.
      Codi Expedient: 244.1215.007
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 5.868.511,66 €
      Pressupost d'adjudicació: 4.464.857,00 €
      Data d'adjudicació: 15-03-2016
      Data Contracte: 08-04-2016
Adjudicataris: UTE ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, SA - COPCISA, SA
     Termini d'execució: 11 mesos
     Procediment de contractació: Obert harmonitzat
     Observacions: Nota: També podeu descarregar el projecte a travès de l'enllaç adjunt mitjançant l'aplicació Dropbox: https://www.dropbox.com/sh/dwc0r66b4noa07t/AAB_htqmbion0sYYOBvxD1Usa?dl=0. LA DOCUMENTACIÓ PUBLICADA EN VERSIO CATALA PREVAL SOBRE LA VERSIO EN CASTELLA EN CAS DE DISCREPANCIA.
Licitadors:
UTE OBRES I SERVEIS ROIG, SA - BIGAS GRUP, SLU
OBRASCON HUARTE LAIN, SA (OHL)
UTE CONSTRUCCIONES RUBAU, SA - AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, SAU
UTE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, SA - AGUSTI Y MASOLIVER, SA - SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, SA
UTE SCRINSER, SA - SACYR CONSTRUCCIÓN, SA - JOSE ANTONIO ROMERO POLO, SA
CORSAN-CORVIAM, CONSTRUCCIÓN, SA
COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, SA
UTE CRC OBRAS Y SERVICIOS, SL - SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, SA
ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU
UTE OBRES I PROJECTES CATALUNYA, SL - BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU
UTE FERROVIAL AGROMAN, SA - ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU
UTE M.J. GRUAS, SA - VOPI 4, SA
UTE DRAGADOS, SA - ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SA
EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, SA
FCC CONSTRUCCION, SA
UTE ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, SA - COPCISA, SA
UTE VIAS Y CONSTRUCCIONES, SA - CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU
UTE EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, SA - VIASGON OBRAS Y SERVICIOS, SL
CERTIS OBRES I SERVEIS, S.A.U.
UTE CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL, SA - AZVI, SA
UTE ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS, SA - ROVER ALCISA, SA
UTE VORACYS, SL - COYNSA 2000, SL - OPROLER OBRAS Y PROYECTOS, SLU
UTE RUBAU TARRES, SAU - HPSA CONSTRUCCCION Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, SA
COMSA, SAU

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 09-02-2016 00:00:00
  Documentació:

S3_homo.pdf (Resultat sobre 3)
19-02-2016 10:12:51
Anunci_adj.pdf (Anunci adjudicació)
16-03-2016 16:39:36
Anunci_form.pdf (Anunci de formalització)
11-04-2016 17:34:10
adjudicacio_mod.pdf (Resolucio Modificacio)
16-03-2017 14:04:31
Anunci_formalitzacio_modificat.pdf (Anunci de formalització modificat)
04-12-2017 12:17:53