Perfil del Contractant

Expedient 282.1215.001

Títol: OBRES DE MOVIMENTS DE TERRES PER A UNA ESCOLA A L'ENTORN DEL SECTOR DE LA MAQUINISTA AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE BARCELONA.
      Codi Expedient: 282.1215.001
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 167.665,29 €
      Pressupost d'adjudicació: 141.174,25 €
      Data d'adjudicació: 22-04-2015
      Data Contracte: --
Adjudicatari: GRUP MAS CONSTRUCTORS, S.L.U.
     Termini d'execució: Setmanes ( 7.00 )
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
XAVIER ALSINA, S.A.
CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, SAU
TEYCO, S.L.
EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A.
CRC OBRAS Y SERVICIOS, SL
AOCSA, AUXILIAR DE OBRA CIVIL, SA
ENDEABOC, SL
INGEVÍA 2008, SL
OBRES I SERVEIS ROIG, SA
CONSTRUCCIONES Y DESMONTES RIBERA NAVARRA, S.A.
BIGAS GRUP, SLU
VOLTES, SLU
EXCAVACIONS DUOCASTELLA,SL
RIGEL OVER, SL
HERCAL DIGGERS, SL
COYNSA 2000, SL
CATALANA D'INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ TRES, SL
GRUP MAS CONSTRUCTORS, SLU

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 05-03-2015 00:00:00
  Documentació:

282.1215.001_-_Convocatoria_obertura_S03.pdf (Convocatòria obertura s3)
19-03-2015 13:35:02
282.1215.001_-_Convocatoria_s03.pdf (Obertura sobre3 confirmacio)
24-03-2015 14:19:41
282.1215.001_-_ROS03.pdf (Resultat sobre 3)
05-05-2015 14:10:17
282.1215.001_-_AAdjudicació.pdf (Adjudicació)
17-12-2015 12:35:13