Perfil del Contractant

Expedient 902.1619.001L02

Títol: SERVEIS DE SUPORT I DESENVOLUPAMENT AL SISTEMA ERP I QCI (QUADRE DE COMANDAMENT INTEGRAL) IMPLANTATS A BIMSA
      Codi Expedient: 902.1619.001L02
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 127.000,00 €
      Data d'adjudicació: 26-05-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: SITEHELP SITEMES D'INFORMACIÓ SL
     Termini d'execució: DOS ANYS (2)
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
SITEHELP SISTEMES D'INFORMACIÓ, S.L.

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 08-04-2016 00:00:00
  Documentació:

902.1619.001_-_Convocatòria_obertura_S03.pdf (Convocatòria obertura sobre 3)
04-05-2016 14:28:03
902.1619.001L02_-_ROS03.pdf (Resultat sobre 3)
06-05-2016 12:55:23
902.1619.001L02_-_A.ADJ.NOharm.pdf.pdf (Adjudicació)
13-06-2016 16:24:38