Perfil del Contractant

Expedient 903.1619.001

Títol: SERVEIS RELATIUS AL SEGUIMENT DEL COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS DERIVADES DE LA CONTRACTACIÓ SOCIAL I ALTRES CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ, AIXÍ COM GESTIÓ DE L'ARXIU TÈCNIC
      Codi Expedient: 903.1619.001
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 82.891,18 €
      Data d'adjudicació: 24-05-2016
      Data Contracte: 27-05-2016
Adjudicatari: IDP INGENIERIA Y ARQUITECTURA IBERIA SLU
     Termini d'execució: DOS ANYS
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
IDP INGENIERÍA Y ARQUITECTURA IBERIA, SLU

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 07-04-2016 00:00:00
  Documentació:

903.1619.001_-_Convocatoria_obertura_S03.pdf (Convocatòria obertura sobre 3)
10-05-2016 09:59:55
903.1619.001_-_ROS03.pdf (Resultat sobre 3)
10-05-2016 16:48:54
903.1619.001_-_A.ADJ.NOharm.pdf.pdf (Adjudicació)
30-05-2016 10:58:34
903.1619.001_-_A.FORM.NOharm.pdf.pdf (Anunci de formalització)
05-07-2016 11:25:49
903.1619.001_-_Anunci_trebs._add._no_previstos.pdf (Anunci Adj Treballs Addicionals)
05-04-2018 17:10:02