Perfil del Contractant

Expedient 903.1619.003

Títol: SERVEIS RELATIUS A L'ASSESSORAMENT I SUPORT INTEGRAL EN MATÈRIA JURÍDICA I DE CONTRACTACIÓ A LA SOCIETAT BARCELONA D'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA
      Codi Expedient: 903.1619.003
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 197.664,00 €
      Data d'adjudicació: 27-07-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: TORNOS ABOGADOS SCP
     Termini d'execució: DOTZE (12) MESOS
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
TORNOS ABOGADOS, SLP
KPMG ABOGADOS, SLP

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 13-06-2016 00:00:00
  Documentació:

903.1619.003_-_Convocatoria_OS03.pdf (Convocatòria obertura sobre 3)
22-07-2016 10:06:43
903.1619.003_-_ROS03.pdf (Resultat sobre 3)
25-07-2016 12:42:58
903.1619.003_-_A.ADJ.NOharm.pdf.pdf (Adjudicació)
23-08-2016 11:17:58
903.1619.003_Anunci_2a_modif.pdf (Anunci de formalització modificat 2)
12-12-2017 11:00:30
903.1619.003_Anunci_publicació_modif.pdf (Anunci de formalització modificat)
12-12-2017 11:01:12
903.1619.003_-_Amodif3.pdf (Anunci formalització modificat 3)
28-05-2018 10:27:30