Perfil del Contractant

Expedient 999.1215.081

Títol: SERVEI DE GESTIÓ DE TERMINI DE GARANTIES DE LES OBRES D'EDIFICACIÓ DE BARCELONA D'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA.
      Codi Expedient: 999.1215.081
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: 123.000,00 €
      Pressupost d'adjudicació: 104.400,00 €
      Data d'adjudicació: 26-04-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: GESCONRED SL
     Termini d'execució: DOTZE MESOS
     Procediment de contractació: Obert harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
PROIDO CONSULTORS, SL
BUILDMATE CONSTRUCTION MANAGER, SL
EPTISA ENGINYERIA I SERVEIS, SAU
NOVOTEC CONSULTORES, SA
E3 SOLINTEG, SL
GESCONRED, SL

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 04-12-2015 00:00:00
  Documentació:

999.1215.081_-_Convocatolria_S03.pdf (Convocatòria obertura sobre 3)
24-03-2016 10:59:45
999.1215.081_-_RSO03.pdf (Resultat sobre 3)
30-03-2016 13:22:53
999.1215.081_-_A.A.harm.pdf.pdf (Adjudicació)
10-05-2016 15:35:42
999.1215.081_-_A.FORM.harm.pdf.pdf (Anunci de formalització)
05-07-2016 11:16:16
Actes.pdf (Actes)
18-07-2016 13:02:47
Informe_Tècnic_.pdf (Informe Tècnic)
18-07-2016 13:04:52
Informe_Avaluacio.pdf (Informe Valoracio)
18-07-2016 13:05:27