Perfil del Contractant

Expedient 999.1215.082

Títol: SERVEIS D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA AL DEPARTAMENT DE GESTIÓ TERRITORIAL DE BARCELONA D'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, S.A.
      Codi Expedient: 999.1215.082
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: 427.200,00 €
      Pressupost d'adjudicació: 361.200,00 €
      Data d'adjudicació: 04-03-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: PROJECTS & FACILITIES MANAGEMENT, S.L.
     Termini d'execució:
     Procediment de contractació: Obert harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
PROQUIMPEX, S.L
UTE E-SCENTIA GLOBAL, SL - PROIDO CONSULTORS, SL - IPLAN GESTION INTEGRAL, SL
PROJECTS & FACILITIES MANAGEMENT, S.L.
IDP INGENIERÍA Y ARQUITECTURA IBERIA, SLU

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 04-12-2015 00:00:00
  Documentació:

999.1215.082_-_Convocatoria_OS03.pdf (Convocatòria obertura sobre 3)
22-02-2016 16:33:40
999.1215.082_-_ROS03.pdf (Resultat sobre 3)
18-03-2016 13:32:33
999.1215.082_Anunci_modificació.pdf (Anunci Ct Modificat)
04-07-2017 11:35:59
999.1215.082_Anunci_3a_modificació.pdf (Anunci formalització modificat 3)
12-12-2017 11:32:39