Perfil del Contractant

Expedient 999.1215.083L01

Títol: ASSISTÈNCIA TÈCNICA A LA GESTIÓ D’OBRES D’INFRAESTRUCTURES, LOT 1: ASSISTÈNCIA TÈCNICA A LA DIRECCIÓ DEL DEPARTAMENT.
      Codi Expedient: 999.1215.083L01
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: 156.000,00 €
      Pressupost d'adjudicació: 138.900,00 €
      Data d'adjudicació: 21-04-2016
      Data Contracte: 10-05-2016
Adjudicatari: IMHOTEP ENGINYERIA SL
     Termini d'execució: 12 MESOS
     Procediment de contractació: Obert harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
SGS TECNOS, SA
URBANISME I ENGINYERIA GURRERA I ASSOCIATS, SL
ACTIO PROJECT MANAGEMENT & ENGINEERING, SL
SBS SIMON I BLANCO, SLP
PROQUIMPEX, S.L
IMHOTEP ENGINYERIA, S.L.
VIACIVILIS CONSULTORS D'ENGINYERA, S.L

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 04-12-2015 00:00:00
  Documentació:

999.1215.083L01_-_CONVOCATORIA.pdf (Convocatòria obertura sobre 3)
04-03-2016 14:55:52
999.1215.083L01_-_PUNTUACIONS.pdf (Puntuacions tècniques)
04-03-2016 14:57:30
999.1215.083L01_-_OS03.pdf (Resultat sobre 3)
09-03-2016 17:49:12
999.1215.083L01_-_A.A.harm.pdf.pdf (Adjudicació)
30-05-2016 09:28:20
999.1215.083L01_-_A.Formalitzacio.harm.pdf.pdf (Anunci de formalització)
30-05-2016 09:28:17