Perfil del Contractant

Expedient 999.1215.083L03

Títol: ASSISTÈNCIA TÈCNICA A LA GESTIÓ D’OBRES D’INFRAESTRUCTURES, LOT 3: ASSISTÈNCIA TÈCNICA A LA GESTIÓ D'OBRES DE DISTRICTE.
      Codi Expedient: 999.1215.083L03
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: 120.000,00 €
      Pressupost d'adjudicació: 103.032,00 €
      Data d'adjudicació: 21-04-2016
      Data Contracte: 10-05-2016
Adjudicatari: GPO INGENIERIA Y ARQUITECTURA SLU
     Termini d'execució: 12 MESOS
     Procediment de contractació: Obert harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
EUROCONSULT CATALUNYA, SA
GPO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, SLU
NOVOTEC CONSULTORES, SA
AUDINGINTRAESA, S.A.
PROIDO CONSULTORS, SL
TEC-CUATRO, SA
GESCONRED, SL
E3 SOLINTEG, SL
PIGRA ENGINEERING, S.L.
IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE, SAU
UTE GESSING, SLU - PEYCO PROYECTOS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES, SA
IDP INGENIERÍA Y ARQUITECTURA IBERIA, SLU
EPTISA ENGINYERIA I SERVEIS, SAU

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 04-12-2015 00:00:00
  Documentació:

999.1215.083L03_-_CONVOCATORIA.pdf (Convocatòria obertura sobre 3)
04-03-2016 15:00:48
999.1215.083L03_-_PUNTUACIONS.pdf (Puntuacions tècniques)
04-03-2016 15:01:15
999.1215.083_-_Nota_Aclaratoria.pdf (Nota aclaratòria)
08-03-2016 11:29:32
999.1215.083l03_-_ANEXO_COMUNICACIONS.pdf (Annex Puntuacions)
08-03-2016 11:30:00
999.1215.083L03_-_RO03.pdf (Resultat sobre 3)
09-03-2016 17:51:37
Actes.pdf (Actes)
18-07-2016 13:39:18
Informe_Tècnic_Lost_1_i_3.pdf (Informe Tècnic)
18-07-2016 14:04:24
Informe_Avaluació_Lots_1_i_3.pdf (Informe Valoracio)
18-07-2016 14:05:35