Perfil del Contractant

Expedient 999.1215.084L01

Títol: SERVEIS D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA A LA GESTIÓ D'OBRES D'EDIFICACIÓ DE BIMSA. LOT NÚMERO 1, COORDINADOR D'OBRES
      Codi Expedient: 999.1215.084L01
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 73.515,00 €
      Data d'adjudicació: 24-05-2016
      Data Contracte: 13-06-2016
Adjudicatari: ENTROPIA GESTIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS, SLP
     Termini d'execució: 12 MESOS
     Procediment de contractació: Obert harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
PROJECT & CONSTRUCTION MANAGEMENT BCN10 SL (abans QESPAIS 101 ASSESSORAMENT TÈCNIC, S.L.)
EPTISA ENGINYERIA I SERVEIS, SAU
PROIDO CONSULTORS, SL
ENTROPIA GESTIÓ D'OBRES I PROJECTES SLP
ACTIO PROJECT MANAGEMENT & ENGINEERING, SL
PROQUIMPEX, S.L
FOREST GESTION INTEGRAL DE INGENIERIA, SL
E3 SOLINTEG, SL
INTEGRAL, SA

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 15-01-2016 00:00:00
  Documentació:

999.1215.084L01_-_Convocatoria_S03.pdf (Convocatòria obertura sobre 3)
14-04-2016 16:10:51
999.1215.084L01_-_ROS03.pdf (Adjudicació)
18-04-2016 14:28:05
999.1215.084l01_-_A.A.harm.pdf.pdf (Anunci adjudicació)
22-06-2016 17:53:37
999.1215.084l01_-_A.FORM.harm.pdf.pdf (Anunci de formalització)
22-06-2016 17:53:41