Perfil del Contractant

Expedient 999.1215.093

Títol: SERVEIS D'ASSISTÈNCIES TÈCNIQUES AL DEPARTAMENT DE GESTIÓ DE PROJECTES
      Codi Expedient: 999.1215.093
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 272.407,80 €
      Data d'adjudicació: 13-06-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari:
     Termini d'execució: 12 MESOS
     Procediment de contractació: Obert harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
EUROCONSULT CATALUNYA, SA
RAZOOM21, SL
NOVOTEC CONSULTORES, SA
UTE E-SCENTIA GLOBAL, SL - PROIDO CONSULTORS, SL
BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP, SL
OUA GESTIÓ DEL TERRITORI I URBANISME, SL
UTE MASTER PLAN, SL - ODC WORKS MANAGEMENT SERVICIES, SL
PROQUIMPEX, S.L
IDP INGENIERÍA Y ARQUITECTURA IBERIA, SLU

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 24-12-2015 00:00:00
  Documentació:

999.1215.093_-_Convocatoria_obertura_s03.pdf (Convocatòria obertura sobre 3)
06-05-2016 11:52:46
999.1215.093_-_ROS03.pdf (Resultat sobre 3)
09-05-2016 17:06:21
999.1215.093_-_A.A.harm.pdf.pdf (Adjudicació)
14-06-2016 16:41:48