Perfil del Contractant

Expedient 999.1215.098

Títol: SERVEIS DE COORDINACIÓ D'ACTUACIONS AL DEPARTAMENT DE GESTIÓ TERRITORIAL DE BARCELONA D'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, S.A.
      Codi Expedient: 999.1215.098
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 142.680,00 €
      Data d'adjudicació: 21-04-2016
      Data Contracte: 10-05-2016
Adjudicatari: LLUC COMA ESTRUCH
     Termini d'execució: 24 MESOS
     Procediment de contractació: Obert harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
LLUC COMA ESTRUCH
PROQUIMPEX, S.L
HÈCTOR FERRÉ ARECHAGA
IDP INGENIERÍA Y ARQUITECTURA IBERIA, SLU
MASTER PLAN, SL

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 05-02-2016 00:00:00
  Documentació:

999.1215.098_-_Convocatoria_S03.pdf (Convocatòria obertura sobre 3)
11-04-2016 16:52:19
999.1215.098_-_A.A.harm.pdf.pdf (Adjudicació)
11-05-2016 09:18:16
999.1215.098_-_A.Formalització.harm.pdf (Anunci de formalització)
11-05-2016 09:31:33
Actes.pdf (Actes)
12-07-2016 14:51:14
Infome_Tecnic.pdf (Informe Tècnic)
13-07-2016 09:28:36
Informe_Avaluacio.pdf (Informe Valoracio)
13-07-2016 09:30:22