Perfil del Contractant

AVÍS IMPORTANT:

La informació relativa en aquest apartat és correspon a les licitacions publicades fins el 4 d’agost de 2016.

Per consultar informació de licitacions posteriors a aquesta data clicar aquí:

Adjudicacions de licitacions publicades des del 4 d’agost de 2016

Contractes subscrits de licitacions publicades des del 4 d’agost de 2016

Netejar filtre
      Codi Expedient: 070.1619.041
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 159.393,97 €
      Data d'adjudicació: 20-01-2017
      Data Contracte: 13-02-2017
Adjudicatari: MASTER PLAN,SL
     Termini d'execució: 10 MESOS
     Procediment de contractació: Obert harmonitzat

      Codi Expedient: 055.1619.046
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 40.745,15 €
      Data d'adjudicació: 02-01-2017
      Data Contracte: --
Adjudicatari: BARRIO PERAIRE ARQUITECTES SCP
     Termini d'execució: 8 setmanes
     Procediment de contractació: Concurs de Projecte harmonitzat

      Codi Expedient: 030.1619.039
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 302.788,00 €
      Data d'adjudicació: 20-12-2016
      Data Contracte: 23-12-2016
Adjudicatari: CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES,SAU
     Termini d'execució: 5 MESOS
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 201.1619.028
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 330.447,04 €
      Data d'adjudicació: 19-12-2016
      Data Contracte: 21-12-2016
Adjudicatari: OBRES I PROJECTES CATALUNYA,SL
     Termini d'execució: 4 MESOS
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 060.1619.037
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 103.277,71 €
      Data d'adjudicació: 07-12-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: UTE BATLLE I ROIG SLP – SBS SIMON I BLANCO SLP
     Termini d'execució: 5 MESOS
     Procediment de contractació: Obert harmonitzat

      Codi Expedient: 050.1619.035
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 113.000,00 €
      Data d'adjudicació: 07-12-2016
      Data Contracte: 09-01-2017
Adjudicataris: UTE PLANAS ESQUIUS SEGATTI, SCP - INGENIEROS ASOCIADOS, SA
     Termini d'execució:
     Procediment de contractació: Obert harmonitzat

      Codi Expedient: 090.1619.003
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 1.633.285,82 €
      Data d'adjudicació: 05-12-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: CONSTRUCCCIONES Y SERVICIOS FAUS, SA
     Termini d'execució: 8 Mesos
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 240.1619.010
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 128.350,00 €
      Data d'adjudicació: 21-11-2016
      Data Contracte: 02-12-2016
Adjudicataris: LAVIÑA - DE LA VILLA ARQUITECTURA,SLP
     Termini d'execució: Durada de les obres
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 240.1619.021
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 33.412,00 €
      Data d'adjudicació: 17-11-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: CONECTICA,SL
     Termini d'execució: 18 mesos
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 070.1619.002
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 921.258,29 €
      Data d'adjudicació: 17-11-2016
      Data Contracte: 02-12-2016
Adjudicatari: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS,SA
     Termini d'execució: SET MESOS
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 240.1619.018
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 4.614.217,86 €
      Data d'adjudicació: 15-11-2016
      Data Contracte: 13-12-2016
Adjudicataris: UTE OBRASCON HUARTE LAIN, SA - AGRUPACION GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA, SA
     Termini d'execució: 17 mesos
     Procediment de contractació: Obert harmonitzat

      Codi Expedient: 020.1619.038
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 359.526,37 €
      Pressupost d'adjudicació: 281.394,88 €
      Data d'adjudicació: 09-11-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: EUROCATALANA OBRES I SERVEIS,SL
     Termini d'execució: 2 mesos
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 201.1619.027
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 302.770,62 €
      Data d'adjudicació: 04-11-2016
      Data Contracte: 21-11-2016
Adjudicatari: OBRES I SERVEIS ROIG, S.A.
     Termini d'execució: 2 MESOS
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 060.1619.043
     Tipus de contracte: Subministraments
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 77.308,40 €
      Data d'adjudicació: 03-11-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: BERNADÍ SA
     Termini d'execució: VINT-I-VUIT (28) DIES
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 020.1619.013
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 40.620,19 €
      Data d'adjudicació: 28-10-2016
      Data Contracte: 22-11-2016
Adjudicatari: DATA ARQUITECTURA I ENGINYERIA,SLP
     Termini d'execució:
     Procediment de contractació: Obert harmonitzat

      Codi Expedient: 060.1619.031
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 582.338,05 €
      Data d'adjudicació: 28-10-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: URCOTEX INMOBILIARI SL
     Termini d'execució: SET MESOS (7)
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 080.1619.053
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 540.869,48 €
      Data d'adjudicació: 28-10-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU
     Termini d'execució: 6 MESOS
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 030.1619.032
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 168.438,82 €
      Data d'adjudicació: 27-10-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: COYNSA 2000,SL
     Termini d'execució: 3 mesos
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 090.1619.027L01
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 145.551,35 €
      Data d'adjudicació: 27-10-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: CONSTRUCCIONES CAÑIZARES, SL
     Termini d'execució: DOS MESOS (2)
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 090.1619.027L02
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 147.085,03 €
      Data d'adjudicació: 27-10-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: DESHO SA
     Termini d'execució: DOS MESOS (2)
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 201.1619.029
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 97.699,77 €
      Data d'adjudicació: 27-10-2016
      Data Contracte: --
Adjudicataris: UTE TEMAVIAL,SL - SEÑALES GIROD,SL
     Termini d'execució: 2,5 mesos
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 055.1619.038
     Tipus de contracte: Subministraments
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 43.795,47 €
      Data d'adjudicació: 27-10-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: SONO TECNOLOGIA AUDIOVISUAL, SL
     Termini d'execució: VUIT (8) SETMANES
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 055.1619.036
     Tipus de contracte: Subministraments
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 38.709,63 €
      Data d'adjudicació: 27-10-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: EL CORTE INGLÉS SA
     Termini d'execució: SET (7) SETMANES
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 020.1619.028
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 339.453,31 €
      Data d'adjudicació: 25-10-2016
      Data Contracte: 15-11-2016
Adjudicatari: ELECNOR, S.A.
     Termini d'execució: 3 mesos
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 201.1619.025
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 294.177,85 €
      Data d'adjudicació: 24-10-2016
      Data Contracte: --
Adjudicataris: UTE TEMAVIAL,SL - SEÑALES GIROD,SL
     Termini d'execució: 4 mesos
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 070.1619.031
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 111.077,82 €
      Data d'adjudicació: 24-10-2016
      Data Contracte: 08-11-2016
Adjudicatari: FCC INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS, SAU
     Termini d'execució: 3,5 mesos
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 028.1619.002
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 328.088,03 €
      Data d'adjudicació: 24-10-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: MiJ GRUAS SA
     Termini d'execució: SIS MESOS (6)
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 201.1619.024
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 564.575,88 €
      Data d'adjudicació: 21-10-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: UTE AGUSTÍ Y MASOLIVER, S.A. – OPROLER OBRAS Y PROYECTOS, S.L.U
     Termini d'execució: 4 mesos
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 020.1619.029
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 165.477,99 €
      Data d'adjudicació: 21-10-2016
      Data Contracte: 09-11-2016
Adjudicatari: EHISA CONSTRUCCIONES Y OBRAS,SA
     Termini d'execució: 1,75 mesos
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 060.1619.042
     Tipus de contracte: Subministraments
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 104.903,84 €
      Data d'adjudicació: 20-10-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: GABINETE TECNICO DE TELECOMUNICACIONES SL
     Termini d'execució: DOTZE SETMANES (12)
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 070.1619.044
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 420.873,90 €
      Data d'adjudicació: 18-10-2016
      Data Contracte: 08-11-2016
Adjudicatari: EUROCATALANA OBRES I SERVEIS,SL
     Termini d'execució: 5 mesos
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 020.1619.027
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 1.472.781,31 €
      Data d'adjudicació: 18-10-2016
      Data Contracte: 07-11-2016
Adjudicatari: FERROVIAL AGROMAN, S.A.
     Termini d'execució: 7 mesos
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 100.1619.009
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 138.240,00 €
      Data d'adjudicació: 18-10-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: ARTIFEX INFRAESTRUCURAS SL
     Termini d'execució: DOS MESOS (2)
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 010.1619.041
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 1.024.042,20 €
      Data d'adjudicació: 14-10-2016
      Data Contracte: 04-11-2016
Adjudicatari: COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA,SA
     Termini d'execució: 10 mesos
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 010.1619.039
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 1.355.244,57 €
      Data d'adjudicació: 14-10-2016
      Data Contracte: 07-11-2016
Adjudicatari: FERROVIAL AGROMAN, S.A.
     Termini d'execució: 8 mesos
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 240.1619.008
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 176.893,25 €
      Data d'adjudicació: 10-10-2016
      Data Contracte: 03-11-2016
Adjudicatari: CONSULTORIA TÉCNICAS Y PROYECTOS 1999, SL
     Termini d'execució:
     Procediment de contractació: Obert harmonitzat

      Codi Expedient: 090.1619.012
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 592.260,65 €
      Data d'adjudicació: 04-10-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: DIVISA BARCELONA SA
     Termini d'execució: SIS MESOS
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 202.1619.006
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 144.960,00 €
      Data d'adjudicació: 03-10-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: UTE JORDI CALBETÓ – VAIC MOBILITY SLU – ASSESSORIA D’INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT SL – SOLUCIONS GEOGRÀFIQUES
     Termini d'execució: DOTZE MESOS (12)
     Procediment de contractació: Concurs de Projectes no harmonitzat

      Codi Expedient: 246.1619.001
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 89.723,00 €
      Data d'adjudicació: 03-10-2016
      Data Contracte: 10-10-2016
Adjudicataris: TEC - CUATRO, SA
     Termini d'execució: 5 mesos
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 080.1619.038
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 426.959,35 €
      Data d'adjudicació: 03-10-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC SA
     Termini d'execució: TRES MESOS
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 055.1619.032
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 73.040,00 €
      Data d'adjudicació: 30-09-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: ESTUDIO TALLER 10 CAÑIZARES SL
     Termini d'execució: TRETZE (13) MESOS
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 070.1619.038
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 157.450,63 €
      Data d'adjudicació: 27-09-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: OBRES I PROJECTES CATALUNYA SL
     Termini d'execució: QUATRE MESOS (4)
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 010.1619.031
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 157.511,08 €
      Data d'adjudicació: 23-09-2016
      Data Contracte: 30-09-2016
Adjudicatari: EUROCATALANA OBRES I SERVEIS,SL
     Termini d'execució: 2,5 MESOS
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 055.1619.026
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 1.531.362,95 €
      Data d'adjudicació: 22-09-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: CONSTRUCTORA DE CALAF SAU
     Termini d'execució: ONZE MESOS I MIG (11.5
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 020.1619.022
     Tipus de contracte: Subministraments
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 100.959,75 €
      Data d'adjudicació: 15-09-2016
      Data Contracte: 29-09-2016
Adjudicatari: BERNADÍ,SA
     Termini d'execució: 21 dies
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 090.1619.008
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 313.871,83 €
      Data d'adjudicació: 12-09-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: MAHECO SA
     Termini d'execució: QUATRE MEOS I MIG (4.5)
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 201.1619.013
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 96.445,30 €
      Data d'adjudicació: 09-09-2016
      Data Contracte: 10-10-2016
Adjudicatari: SERVICIOS E INSTALACIONES ALDAGO,SL
     Termini d'execució: 1 mes
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 240.1619.009
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 141.140,55 €
      Data d'adjudicació: 09-09-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: CONSTRUCCIONES JOSEP MARIA MIRÓ,SL
     Termini d'execució: 6 setmanes
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 070.1619.017
     Tipus de contracte: Subministraments
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 106.727,42 €
      Data d'adjudicació: 08-09-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: COMERCIAL CONTEL,SA
     Termini d'execució: 46 dies
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 070.1619.019
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 388.865,00 €
      Data d'adjudicació: 07-09-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: OBRES I PROJECTES CATALUNYA,SL
     Termini d'execució: 4 MESOS
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 050.1619.007
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 3.000,00 €
      Data d'adjudicació: 06-09-2016
      Data Contracte: 13-09-2016
Adjudicatari: CONTROL DEMETER, SL
     Termini d'execució: 3 setmanes
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 240.1619.013
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 348.872,95 €
      Data d'adjudicació: 06-09-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: SOGESA INSTALACIONES INTEGRALES,SA
     Termini d'execució: 5 mesos
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 240.1619.012
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 224.501,54 €
      Data d'adjudicació: 02-09-2016
      Data Contracte: 14-09-2016
Adjudicatari: CRC OBRAS Y SERVICIOS S.L
     Termini d'execució: 2,5 mesos
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 030.1619.017
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 138.504,44 €
      Data d'adjudicació: 02-09-2016
      Data Contracte: 20-09-2016
Adjudicatari: HERCAL DIGGERS,SL
     Termini d'execució: 3,5 mesos
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 050.1619.010
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 119.383,38 €
      Data d'adjudicació: 01-09-2016
      Data Contracte: 19-09-2016
Adjudicatari: CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL,SA
     Termini d'execució: 3 mesos
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 100.1619.001
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 60.467,94 €
      Data d'adjudicació: 05-08-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: INFRAESTRUCTURES TRADE SL
     Termini d'execució: UN MES I MIG (1,5)
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 055.1619.019
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 16.620,00 €
      Data d'adjudicació: 05-08-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: ATENEA, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE SAU
     Termini d'execució: DOTZE (12) MESOS
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 070.1619.025
     Tipus de contracte: Subministraments
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 63.625,97 €
      Data d'adjudicació: 28-07-2016
      Data Contracte: 26-08-2016
Adjudicatari: SONO TECNOLOGIA AUDIOVISUAL,SL
     Termini d'execució: 4 SETMANES
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 010.1619.028
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 79.178,67 €
      Data d'adjudicació: 28-07-2016
      Data Contracte: 26-08-2016
Adjudicatari: INFRAESTRUCTURAS TRADE S.L
     Termini d'execució: 5 SETMANES
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 903.1619.003
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 197.664,00 €
      Data d'adjudicació: 27-07-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: TORNOS ABOGADOS SCP
     Termini d'execució: DOTZE (12) MESOS
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 060.1619.025
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 559.729,94 €
      Data d'adjudicació: 27-07-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: EUROCATALANA OBRES I SERVEIS SL
     Termini d'execució: QUATRE (4) MESOS
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 040.1619.007
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 587.111,10 €
      Data d'adjudicació: 27-07-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: AGUSTÍ Y MASOLIVER SA
     Termini d'execució: SET (7) MESOS
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 040.1619.005
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 19.600,00 €
      Data d'adjudicació: 26-07-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: ATENEA, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE SAU
     Termini d'execució: CATORZE (14) MESOS
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 030.1619.002
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 111.595,98 €
      Data d'adjudicació: 21-07-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: CONSTRUCCIONS JORDI RIERA, SL
     Termini d'execució: 4 MESOS
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 070.1619.014
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 326.702,26 €
      Data d'adjudicació: 20-07-2016
      Data Contracte: 04-08-2016
Adjudicatari: BENITO ARNÓ E HIJOS,SAU
     Termini d'execució:
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 070.1619.011
     Tipus de contracte: Subministraments
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 68.848,98 €
      Data d'adjudicació: 19-07-2016
      Data Contracte: 18-08-2016
Adjudicatari: GABINETE TECNICO DE TELECOMUNICACIONES, SL
     Termini d'execució: 20 DIES
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 090.1619.005
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 272.355,76 €
      Data d'adjudicació: 19-07-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: COPCISA SA
     Termini d'execució: SIS (6) MESOS
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 010.1215.251
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 411.013,57 €
      Data d'adjudicació: 01-07-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES,SAU
     Termini d'execució: 5 mesos
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 055.1619.005
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 1.914.047,51 €
      Data d'adjudicació: 30-06-2016
      Data Contracte: --
Adjudicataris: UTE VORACYSL - COYNSA 2000 SL - MOIX SERVEIS I OBRES SL
     Termini d'execució: DOTZE (12) MESOS
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 040.1619.001
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 777.966,49 €
      Data d'adjudicació: 21-06-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: AQUAMBIENTE SERCIVIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA SAU
     Termini d'execució:
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 070.1619.005
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 54.575,06 €
      Data d'adjudicació: 20-06-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: SYNERGIA SICONS,SL
     Termini d'execució: 7 setmanes
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 201.1619.001
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 117.650,00 €
      Data d'adjudicació: 09-06-2016
      Data Contracte: 20-06-2016
Adjudicatari: BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP,SL
     Termini d'execució: 2,5 mesos
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 124.1619.001
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 118.212,76 €
      Data d'adjudicació: 07-06-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: ATRIAN TECHNICAL SERVICES, SA
     Termini d'execució: TRES (3) MESOS
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 090.1215.190
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 409.456,43 €
      Data d'adjudicació: 27-05-2016
      Data Contracte: 09-06-2016
Adjudicatari: MOIX SERVEIS I OBRES SL
     Termini d'execució: QUATRE MESOS I MIG
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 902.1619.001L01
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 47.700,00 €
      Data d'adjudicació: 26-05-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: SITEHELP SISTEMES D'INFORMACIÓ SL
     Termini d'execució: UN ANY(1)
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 902.1619.001L02
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 127.000,00 €
      Data d'adjudicació: 26-05-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: SITEHELP SITEMES D'INFORMACIÓ SL
     Termini d'execució: DOS ANYS (2)
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 903.1619.001
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 82.891,18 €
      Data d'adjudicació: 24-05-2016
      Data Contracte: 27-05-2016
Adjudicatari: IDP INGENIERIA Y ARQUITECTURA IBERIA SLU
     Termini d'execució: DOS ANYS
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 088.1215.133
     Tipus de contracte: Subministraments
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 62.179,40 €
      Data d'adjudicació: 10-05-2016
      Data Contracte: 17-05-2016
Adjudicatari: GABINETE TECNICO DE TELECOMUNICACIONES, SL
     Termini d'execució: 23 dies laborables
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 088.1619.004
     Tipus de contracte: Subministraments
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 65.176,65 €
      Data d'adjudicació: 06-05-2016
      Data Contracte: 12-05-2016
Adjudicatari: COMERCIAL CONTEL,SA
     Termini d'execució: 5 setmanes
     Procediment de contractació: Negociat amb publicitat al Perfil de Contractant

      Codi Expedient: 010.1215.227
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 829.294,92 €
      Data d'adjudicació: 08-04-2016
      Data Contracte: 27-04-2016
Adjudicatari: JOSE ANTONIO ROMERO POLO, SAU
     Termini d'execució: 10 mesos
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 205.1215.078
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 66.000,00 €
      Data d'adjudicació: 04-04-2016
      Data Contracte: 26-04-2016
Adjudicatari: KARAVAN PRODUCTIONS FILMS SL
     Termini d'execució: QUATRE MESOS (4)
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 190.1215.005L02
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: 597.994,29 €
      Pressupost d'adjudicació: 503.511,19 €
      Data d'adjudicació: 11-01-2016
      Data Contracte: 29-01-2016
Adjudicataris: UTE ESTEYCO, SAP - RAVETLLAT - RIBAS, SLP - DOYMO DESARROLLO, ORGANIZACIÓN Y MOVILIDAD, SA - ESTUDI MARTÍ FRANCH ARQUITECTURA DEL PAISATGE, SL
     Termini d'execució: Mesos ( 4.75 )
     Procediment de contractació: Obert harmonitzat

      Codi Expedient: 088.1215.116
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 832.043,33 €
      Pressupost d'adjudicació: 701.505,52 €
      Data d'adjudicació: 04-11-2015
      Data Contracte: --
Adjudicatari: GRUPMAS EDIFICACIO, S.L.
     Termini d'execució: Mesos ( 7.00 )
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 114.1215.042
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 1.136.541,13 €
      Pressupost d'adjudicació: 911.505,99 €
      Data d'adjudicació: 04-11-2015
      Data Contracte: 26-11-2015
Adjudicatari: ARCADI PLA, S.A.
     Termini d'execució: Mesos ( 9.50 )
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 010.1215.185
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 2.403.445,96 €
      Pressupost d'adjudicació: 2.051.100,78 €
      Data d'adjudicació: 27-10-2015
      Data Contracte: --
Adjudicatari: CONSTRUCTORA DE CALAF,SAU
     Termini d'execució: 11,5 mesos
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 060.1215.239
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: 60.011,09 €
      Pressupost d'adjudicació: 49.470,00 €
      Data d'adjudicació: 06-07-2015
      Data Contracte: 15-07-2015
Adjudicataris: DALMAU - MORROS TÈCNICS, SLP
     Termini d'execució: Mesos ( 14.00 )
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 070.1215.119
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 5.390.060,00 €
      Pressupost d'adjudicació: 4.720.170,33 €
      Data d'adjudicació: 23-12-2014
      Data Contracte: 15-01-2015
Adjudicataris: UTE ELECNOR, S.A - VOPI 4, S.A
     Termini d'execució:
     Procediment de contractació: Obert harmonitzat

      Codi Expedient: 030.1215.013
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: 74.147,94 €
      Pressupost d'adjudicació: 74.147,94 €
      Data d'adjudicació: 02-12-2013
      Data Contracte: 23-12-2013
Adjudicatari: OP TEAM ARQUITECTURA SLP
     Termini d'execució: 4 setmanes
     Procediment de contractació: Concurs de Projecte harmonitzat

      Codi Expedient: 203.1215.010
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 430.530,27 €
      Pressupost d'adjudicació: 372.891,13 €
      Data d'adjudicació: 10-10-2013
      Data Contracte: --
Adjudicatari: UTE GRUP MAS CONSTRUCTORS, SLU – VELME CLIMA, SL
     Termini d'execució: QUATRE MESOS I MIG (4,5)
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 100.1619.015L01
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: --
      Data d'adjudicació: --
      Data Contracte: --
Adjudicatari:
     Termini d'execució:
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 100.1619.015L02
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: --
      Data d'adjudicació: --
      Data Contracte: --
Adjudicatari:
     Termini d'execució:
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 100.1619.015L03
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: --
      Data d'adjudicació: --
      Data Contracte: --
Adjudicatari:
     Termini d'execució:
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 040.1619.031
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: --
      Data d'adjudicació: --
      Data Contracte: --
Adjudicatari:
     Termini d'execució:
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 001.1619.001L01
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: --
      Data d'adjudicació: --
      Data Contracte: --
Adjudicatari:
     Termini d'execució:
     Procediment de contractació: Obert harmonitzat

      Codi Expedient: 001.1619.001L02
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: --
      Data d'adjudicació: --
      Data Contracte: --
Adjudicatari:
     Termini d'execució:
     Procediment de contractació: Obert harmonitzat

      Codi Expedient: 001.1619.001L03
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: --
      Data d'adjudicació: --
      Data Contracte: --
Adjudicatari:
     Termini d'execució:
     Procediment de contractació: Obert harmonitzat

      Codi Expedient: 055.1619.020
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: --
      Data d'adjudicació: --
      Data Contracte: --
Adjudicatari:
     Termini d'execució:
     Procediment de contractació: Obert harmonitzat

      Codi Expedient: 100.1619.015L04
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: --
      Data d'adjudicació: --
      Data Contracte: --
Adjudicatari:
     Termini d'execució:
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 080.1619.056
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: --
      Data d'adjudicació: --
      Data Contracte: --
Adjudicatari:
     Termini d'execució:
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 114.1619.001L01
     Tipus de contracte: Subministraments
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: --
      Data d'adjudicació: --
      Data Contracte: --
Adjudicatari:
     Termini d'execució:
     Procediment de contractació: Obert harmonitzat

      Codi Expedient: 114.1619.001L02
     Tipus de contracte: Subministraments
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: --
      Data d'adjudicació: --
      Data Contracte: --
Adjudicatari:
     Termini d'execució:
     Procediment de contractació: Obert harmonitzat

      Codi Expedient: 114.1619.001L03
     Tipus de contracte: Subministraments
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: --
      Data d'adjudicació: --
      Data Contracte: --
Adjudicatari:
     Termini d'execució:
     Procediment de contractació: Obert harmonitzat

      Codi Expedient: 055.1619.027
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: --
      Data d'adjudicació: --
      Data Contracte: --
Adjudicatari:
     Termini d'execució:
     Procediment de contractació: Obert harmonitzat

      Codi Expedient: 055.1619.039
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: --
      Data d'adjudicació: --
      Data Contracte: --
Adjudicatari:
     Termini d'execució:
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat