Perfil del Contractant

AVÍS IMPORTANT:

La informació relativa en aquest apartat és correspon a les licitacions publicades fins el 4 d’agost de 2016.

Per consultar informació de licitacions posteriors a aquesta data clicar aquí:

Adjudicacions de licitacions publicades des del 4 d’agost de 2016

Contractes subscrits de licitacions publicades des del 4 d’agost de 2016

Netejar filtre
      Codi Expedient: 070.1619.041
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 159.393,97 €
      Data d'adjudicació: 20-01-2017
      Data Contracte: 13-02-2017
Adjudicatari: MASTER PLAN,SL
     Termini d'execució: 10 MESOS
     Procediment de contractació: Obert harmonitzat

      Codi Expedient: 055.1619.046
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 40.745,15 €
      Data d'adjudicació: 02-01-2017
      Data Contracte: --
Adjudicatari: BARRIO PERAIRE ARQUITECTES SCP
     Termini d'execució: 8 setmanes
     Procediment de contractació: Concurs de Projecte harmonitzat

      Codi Expedient: 030.1619.039
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 302.788,00 €
      Data d'adjudicació: 20-12-2016
      Data Contracte: 23-12-2016
Adjudicatari: CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES,SAU
     Termini d'execució: 5 MESOS
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 201.1619.028
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 330.447,04 €
      Data d'adjudicació: 19-12-2016
      Data Contracte: 21-12-2016
Adjudicatari: OBRES I PROJECTES CATALUNYA,SL
     Termini d'execució: 4 MESOS
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 060.1619.037
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 103.277,71 €
      Data d'adjudicació: 07-12-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: UTE BATLLE I ROIG SLP – SBS SIMON I BLANCO SLP
     Termini d'execució: 5 MESOS
     Procediment de contractació: Obert harmonitzat

      Codi Expedient: 050.1619.035
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 113.000,00 €
      Data d'adjudicació: 07-12-2016
      Data Contracte: 09-01-2017
Adjudicataris: UTE PLANAS ESQUIUS SEGATTI, SCP - INGENIEROS ASOCIADOS, SA
     Termini d'execució:
     Procediment de contractació: Obert harmonitzat

      Codi Expedient: 090.1619.003
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 1.633.285,82 €
      Data d'adjudicació: 05-12-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: CONSTRUCCCIONES Y SERVICIOS FAUS, SA
     Termini d'execució: 8 Mesos
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 240.1619.010
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 128.350,00 €
      Data d'adjudicació: 21-11-2016
      Data Contracte: 02-12-2016
Adjudicataris: LAVIÑA - DE LA VILLA ARQUITECTURA,SLP
     Termini d'execució: Durada de les obres
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 240.1619.021
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 33.412,00 €
      Data d'adjudicació: 17-11-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: CONECTICA,SL
     Termini d'execució: 18 mesos
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 070.1619.002
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 921.258,29 €
      Data d'adjudicació: 17-11-2016
      Data Contracte: 02-12-2016
Adjudicatari: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS,SA
     Termini d'execució: SET MESOS
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 240.1619.018
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 4.614.217,86 €
      Data d'adjudicació: 15-11-2016
      Data Contracte: 13-12-2016
Adjudicataris: UTE OBRASCON HUARTE LAIN, SA - AGRUPACION GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA, SA
     Termini d'execució: 17 mesos
     Procediment de contractació: Obert harmonitzat

      Codi Expedient: 020.1619.038
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 359.526,37 €
      Pressupost d'adjudicació: 281.394,88 €
      Data d'adjudicació: 09-11-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: EUROCATALANA OBRES I SERVEIS,SL
     Termini d'execució: 2 mesos
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 201.1619.027
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 302.770,62 €
      Data d'adjudicació: 04-11-2016
      Data Contracte: 21-11-2016
Adjudicatari: OBRES I SERVEIS ROIG, S.A.
     Termini d'execució: 2 MESOS
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 060.1619.043
     Tipus de contracte: Subministraments
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 77.308,40 €
      Data d'adjudicació: 03-11-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: BERNADÍ SA
     Termini d'execució: VINT-I-VUIT (28) DIES
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 080.1619.053
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 540.869,48 €
      Data d'adjudicació: 28-10-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU
     Termini d'execució: 6 MESOS
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 020.1619.013
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 40.620,19 €
      Data d'adjudicació: 28-10-2016
      Data Contracte: 22-11-2016
Adjudicatari: DATA ARQUITECTURA I ENGINYERIA,SLP
     Termini d'execució:
     Procediment de contractació: Obert harmonitzat

      Codi Expedient: 060.1619.031
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 582.338,05 €
      Data d'adjudicació: 28-10-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: URCOTEX INMOBILIARI SL
     Termini d'execució: SET MESOS (7)
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 030.1619.032
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 168.438,82 €
      Data d'adjudicació: 27-10-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: COYNSA 2000,SL
     Termini d'execució: 3 mesos
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 201.1619.029
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 97.699,77 €
      Data d'adjudicació: 27-10-2016
      Data Contracte: --
Adjudicataris: UTE TEMAVIAL,SL - SEÑALES GIROD,SL
     Termini d'execució: 2,5 mesos
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 090.1619.027L01
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 145.551,35 €
      Data d'adjudicació: 27-10-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: CONSTRUCCIONES CAÑIZARES, SL
     Termini d'execució: DOS MESOS (2)
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 090.1619.027L02
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 147.085,03 €
      Data d'adjudicació: 27-10-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: DESHO SA
     Termini d'execució: DOS MESOS (2)
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 055.1619.036
     Tipus de contracte: Subministraments
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 38.709,63 €
      Data d'adjudicació: 27-10-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: EL CORTE INGLÉS SA
     Termini d'execució: SET (7) SETMANES
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 055.1619.038
     Tipus de contracte: Subministraments
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 43.795,47 €
      Data d'adjudicació: 27-10-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: SONO TECNOLOGIA AUDIOVISUAL, SL
     Termini d'execució: VUIT (8) SETMANES
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 020.1619.028
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 339.453,31 €
      Data d'adjudicació: 25-10-2016
      Data Contracte: 15-11-2016
Adjudicatari: ELECNOR, S.A.
     Termini d'execució: 3 mesos
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 070.1619.031
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 111.077,82 €
      Data d'adjudicació: 24-10-2016
      Data Contracte: 08-11-2016
Adjudicatari: FCC INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS, SAU
     Termini d'execució: 3,5 mesos
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 201.1619.025
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 294.177,85 €
      Data d'adjudicació: 24-10-2016
      Data Contracte: --
Adjudicataris: UTE TEMAVIAL,SL - SEÑALES GIROD,SL
     Termini d'execució: 4 mesos
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 028.1619.002
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 328.088,03 €
      Data d'adjudicació: 24-10-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: MiJ GRUAS SA
     Termini d'execució: SIS MESOS (6)
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 201.1619.024
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 564.575,88 €
      Data d'adjudicació: 21-10-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: UTE AGUSTÍ Y MASOLIVER, S.A. – OPROLER OBRAS Y PROYECTOS, S.L.U
     Termini d'execució: 4 mesos
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 020.1619.029
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 165.477,99 €
      Data d'adjudicació: 21-10-2016
      Data Contracte: 09-11-2016
Adjudicatari: EHISA CONSTRUCCIONES Y OBRAS,SA
     Termini d'execució: 1,75 mesos
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 201.1619.026
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 741.013,12 €
      Data d'adjudicació: 21-10-2016
      Data Contracte: --
Adjudicataris: UTE ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS,SAU - SOLVETIA,SL
     Termini d'execució: 8,5 mesos
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 060.1619.042
     Tipus de contracte: Subministraments
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 104.903,84 €
      Data d'adjudicació: 20-10-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: GABINETE TECNICO DE TELECOMUNICACIONES SL
     Termini d'execució: DOTZE SETMANES (12)
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 070.1619.044
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 420.873,90 €
      Data d'adjudicació: 18-10-2016
      Data Contracte: 08-11-2016
Adjudicatari: EUROCATALANA OBRES I SERVEIS,SL
     Termini d'execució: 5 mesos
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 080.1619.052
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 856.558,22 €
      Data d'adjudicació: 18-10-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: VIASGON OBRAS Y SERVICIOS SLU
     Termini d'execució: ONZE MESOS (11)
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 020.1619.027
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 1.472.781,31 €
      Data d'adjudicació: 18-10-2016
      Data Contracte: 07-11-2016
Adjudicatari: FERROVIAL AGROMAN, S.A.
     Termini d'execució: 7 mesos
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 100.1619.009
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 138.240,00 €
      Data d'adjudicació: 18-10-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: ARTIFEX INFRAESTRUCURAS SL
     Termini d'execució: DOS MESOS (2)
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 010.1619.041
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 1.024.042,20 €
      Data d'adjudicació: 14-10-2016
      Data Contracte: 04-11-2016
Adjudicatari: COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA,SA
     Termini d'execució: 10 mesos
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 010.1619.039
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 1.355.244,57 €
      Data d'adjudicació: 14-10-2016
      Data Contracte: 07-11-2016
Adjudicatari: FERROVIAL AGROMAN, S.A.
     Termini d'execució: 8 mesos
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 240.1619.008
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 176.893,25 €
      Data d'adjudicació: 10-10-2016
      Data Contracte: 03-11-2016
Adjudicatari: CONSULTORIA TÉCNICAS Y PROYECTOS 1999, SL
     Termini d'execució:
     Procediment de contractació: Obert harmonitzat

      Codi Expedient: 090.1619.012
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 592.260,65 €
      Data d'adjudicació: 04-10-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: DIVISA BARCELONA SA
     Termini d'execució: SIS MESOS
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 202.1619.006
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 144.960,00 €
      Data d'adjudicació: 03-10-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: UTE JORDI CALBETÓ – VAIC MOBILITY SLU – ASSESSORIA D’INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT SL – SOLUCIONS GEOGRÀFIQUES
     Termini d'execució: DOTZE MESOS (12)
     Procediment de contractació: Concurs de Projectes no harmonitzat

      Codi Expedient: 246.1619.001
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 89.723,00 €
      Data d'adjudicació: 03-10-2016
      Data Contracte: 10-10-2016
Adjudicataris: TEC - CUATRO, SA
     Termini d'execució: 5 mesos
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 080.1619.038
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 426.959,35 €
      Data d'adjudicació: 03-10-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC SA
     Termini d'execució: TRES MESOS
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 055.1619.032
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 73.040,00 €
      Data d'adjudicació: 30-09-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: ESTUDIO TALLER 10 CAÑIZARES SL
     Termini d'execució: TRETZE (13) MESOS
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 070.1619.038
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 157.450,63 €
      Data d'adjudicació: 27-09-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: OBRES I PROJECTES CATALUNYA SL
     Termini d'execució: QUATRE MESOS (4)
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 010.1619.031
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 157.511,08 €
      Data d'adjudicació: 23-09-2016
      Data Contracte: 30-09-2016
Adjudicatari: EUROCATALANA OBRES I SERVEIS,SL
     Termini d'execució: 2,5 MESOS
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 055.1619.026
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 1.531.362,95 €
      Data d'adjudicació: 22-09-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: CONSTRUCTORA DE CALAF SAU
     Termini d'execució: ONZE MESOS I MIG (11.5
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 020.1619.022
     Tipus de contracte: Subministraments
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 100.959,75 €
      Data d'adjudicació: 15-09-2016
      Data Contracte: 29-09-2016
Adjudicatari: BERNADÍ,SA
     Termini d'execució: 21 dies
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 050.1619.009
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 186.387,90 €
      Data d'adjudicació: 13-09-2016
      Data Contracte: 27-09-2016
Adjudicatari: BARDERA OBRAS CIVILES Y MARÍTIMAS, SL
     Termini d'execució: 3 mesos
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 090.1619.008
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 313.871,83 €
      Data d'adjudicació: 12-09-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: MAHECO SA
     Termini d'execució: QUATRE MEOS I MIG (4.5)
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 201.1619.013
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 96.445,30 €
      Data d'adjudicació: 09-09-2016
      Data Contracte: 10-10-2016
Adjudicatari: SERVICIOS E INSTALACIONES ALDAGO,SL
     Termini d'execució: 1 mes
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 240.1619.009
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 141.140,55 €
      Data d'adjudicació: 09-09-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: CONSTRUCCIONES JOSEP MARIA MIRÓ,SL
     Termini d'execució: 6 setmanes
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 070.1619.017
     Tipus de contracte: Subministraments
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 106.727,42 €
      Data d'adjudicació: 08-09-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: COMERCIAL CONTEL,SA
     Termini d'execució: 46 dies
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 070.1619.019
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 388.865,00 €
      Data d'adjudicació: 07-09-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: OBRES I PROJECTES CATALUNYA,SL
     Termini d'execució: 4 MESOS
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 050.1619.007
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 3.000,00 €
      Data d'adjudicació: 06-09-2016
      Data Contracte: 13-09-2016
Adjudicatari: CONTROL DEMETER, SL
     Termini d'execució: 3 setmanes
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 240.1619.013
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 348.872,95 €
      Data d'adjudicació: 06-09-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: SOGESA INSTALACIONES INTEGRALES,SA
     Termini d'execució: 5 mesos
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 240.1619.012
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 224.501,54 €
      Data d'adjudicació: 02-09-2016
      Data Contracte: 14-09-2016
Adjudicatari: CRC OBRAS Y SERVICIOS S.L
     Termini d'execució: 2,5 mesos
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 030.1619.017
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 138.504,44 €
      Data d'adjudicació: 02-09-2016
      Data Contracte: 20-09-2016
Adjudicatari: HERCAL DIGGERS,SL
     Termini d'execució: 3,5 mesos
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 050.1619.010
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 119.383,38 €
      Data d'adjudicació: 01-09-2016
      Data Contracte: 19-09-2016
Adjudicatari: CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL,SA
     Termini d'execució: 3 mesos
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 100.1619.001
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 60.467,94 €
      Data d'adjudicació: 05-08-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: INFRAESTRUCTURES TRADE SL
     Termini d'execució: UN MES I MIG (1,5)
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 055.1619.019
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 16.620,00 €
      Data d'adjudicació: 05-08-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: ATENEA, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE SAU
     Termini d'execució: DOTZE (12) MESOS
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 070.1619.025
     Tipus de contracte: Subministraments
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 63.625,97 €
      Data d'adjudicació: 28-07-2016
      Data Contracte: 26-08-2016
Adjudicatari: SONO TECNOLOGIA AUDIOVISUAL,SL
     Termini d'execució: 4 SETMANES
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 010.1619.028
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 79.178,67 €
      Data d'adjudicació: 28-07-2016
      Data Contracte: 26-08-2016
Adjudicatari: INFRAESTRUCTURAS TRADE S.L
     Termini d'execució: 5 SETMANES
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 903.1619.003
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 197.664,00 €
      Data d'adjudicació: 27-07-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: TORNOS ABOGADOS SCP
     Termini d'execució: DOTZE (12) MESOS
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 090.1619.009
     Tipus de contracte: Subministraments
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 122.092,47 €
      Data d'adjudicació: 27-07-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: BERNADÍ SA
     Termini d'execució: VINT-I-VUIT (28) DIES
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 060.1619.025
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 559.729,94 €
      Data d'adjudicació: 27-07-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: EUROCATALANA OBRES I SERVEIS SL
     Termini d'execució: QUATRE (4) MESOS
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 040.1619.007
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 587.111,10 €
      Data d'adjudicació: 27-07-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: AGUSTÍ Y MASOLIVER SA
     Termini d'execució: SET (7) MESOS
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 040.1619.005
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 19.600,00 €
      Data d'adjudicació: 26-07-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: ATENEA, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE SAU
     Termini d'execució: CATORZE (14) MESOS
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 030.1619.002
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 111.595,98 €
      Data d'adjudicació: 21-07-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: CONSTRUCCIONS JORDI RIERA, SL
     Termini d'execució: 4 MESOS
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 070.1619.014
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 326.702,26 €
      Data d'adjudicació: 20-07-2016
      Data Contracte: 04-08-2016
Adjudicatari: BENITO ARNÓ E HIJOS,SAU
     Termini d'execució:
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 070.1619.011
     Tipus de contracte: Subministraments
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 68.848,98 €
      Data d'adjudicació: 19-07-2016
      Data Contracte: 18-08-2016
Adjudicatari: GABINETE TECNICO DE TELECOMUNICACIONES, SL
     Termini d'execució: 20 DIES
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 090.1619.005
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 272.355,76 €
      Data d'adjudicació: 19-07-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: COPCISA SA
     Termini d'execució: SIS (6) MESOS
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 205.1619.002
     Tipus de contracte: Subministraments
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 61.339,14 €
      Data d'adjudicació: 15-07-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: FERMÍN PUIGDELLIVOL, SL
     Termini d'execució: VUIT (8) SETMANES
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 010.1215.251
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 411.013,57 €
      Data d'adjudicació: 01-07-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES,SAU
     Termini d'execució: 5 mesos
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 070.1215.240
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 1.395.334,76 €
      Data d'adjudicació: 30-06-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: CONSTRUCTORA DE CALAF,SAU
     Termini d'execució: 5 MESOS
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 055.1619.005
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 1.914.047,51 €
      Data d'adjudicació: 30-06-2016
      Data Contracte: --
Adjudicataris: UTE VORACYSL - COYNSA 2000 SL - MOIX SERVEIS I OBRES SL
     Termini d'execució: DOTZE (12) MESOS
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 040.1619.001
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 777.966,49 €
      Data d'adjudicació: 21-06-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: AQUAMBIENTE SERCIVIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA SAU
     Termini d'execució:
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 070.1619.005
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 54.575,06 €
      Data d'adjudicació: 20-06-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: SYNERGIA SICONS,SL
     Termini d'execució: 7 setmanes
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 999.1215.093
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 272.407,80 €
      Data d'adjudicació: 13-06-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari:
     Termini d'execució: 12 MESOS
     Procediment de contractació: Obert harmonitzat

      Codi Expedient: 999.1619.002
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 103.000,00 €
      Data d'adjudicació: 09-06-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: BIPRUO, SL
     Termini d'execució: VINT-I-QUATRE MESOS (24)
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 201.1619.001
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 117.650,00 €
      Data d'adjudicació: 09-06-2016
      Data Contracte: 20-06-2016
Adjudicatari: BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP,SL
     Termini d'execució: 2,5 mesos
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 055.1215.249
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 304.550,54 €
      Data d'adjudicació: 07-06-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: FCC CONSTRUCCION SA
     Termini d'execució: TRES MESOS
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 124.1619.001
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 118.212,76 €
      Data d'adjudicació: 07-06-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: ATRIAN TECHNICAL SERVICES, SA
     Termini d'execució: TRES (3) MESOS
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 055.1215.242
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 388.828,48 €
      Data d'adjudicació: 07-06-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES SAU
     Termini d'execució: QUATRE MESOS
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 055.1215.245
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 356.514,48 €
      Data d'adjudicació: 07-06-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: OBRES I SERVEIS ROIG SA
     Termini d'execució: CINC MESOS I TRES SETMANES (5,75)
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 010.1215.246
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 121.980,26 €
      Data d'adjudicació: 31-05-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: CONSTRUCTORA DE CALAF,SAU
     Termini d'execució: 2,5 mesos
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 020.1215.194
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 203.427,59 €
      Data d'adjudicació: 27-05-2016
      Data Contracte: 07-06-2016
Adjudicatari: HERCAL DIGGERS,SL
     Termini d'execució: 2 mesos
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 202.1215.056
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 252.357,89 €
      Data d'adjudicació: 27-05-2016
      Data Contracte: 14-06-2016
Adjudicatari: EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A
     Termini d'execució: 2,5 mesos
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 090.1215.190
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 409.456,43 €
      Data d'adjudicació: 27-05-2016
      Data Contracte: 09-06-2016
Adjudicatari: MOIX SERVEIS I OBRES SL
     Termini d'execució: QUATRE MESOS I MIG
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 902.1619.001L01
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 47.700,00 €
      Data d'adjudicació: 26-05-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: SITEHELP SISTEMES D'INFORMACIÓ SL
     Termini d'execució: UN ANY(1)
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 902.1619.001L02
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 127.000,00 €
      Data d'adjudicació: 26-05-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: SITEHELP SITEMES D'INFORMACIÓ SL
     Termini d'execució: DOS ANYS (2)
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 228.1215.023L01
     Tipus de contracte: Subministraments
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 107.510,15 €
      Data d'adjudicació: 24-05-2016
      Data Contracte: 13-06-2016
Adjudicatari: ERGOKIDS SL
     Termini d'execució: 2,75 MESOS
     Procediment de contractació: Obert harmonitzat

      Codi Expedient: 903.1619.001
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 82.891,18 €
      Data d'adjudicació: 24-05-2016
      Data Contracte: 27-05-2016
Adjudicatari: IDP INGENIERIA Y ARQUITECTURA IBERIA SLU
     Termini d'execució: DOS ANYS
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 999.1215.084L01
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 73.515,00 €
      Data d'adjudicació: 24-05-2016
      Data Contracte: 13-06-2016
Adjudicatari: ENTROPIA GESTIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS, SLP
     Termini d'execució: 12 MESOS
     Procediment de contractació: Obert harmonitzat

      Codi Expedient: 999.1215.084L02
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 50.458,00 €
      Data d'adjudicació: 23-05-2016
      Data Contracte: 10-06-2016
Adjudicatari: DAVID GUILLÉN PUIG
     Termini d'execució: 12 mesos
     Procediment de contractació: Obert harmonitzat

      Codi Expedient: 999.1215.086
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 178.326,00 €
      Data d'adjudicació: 23-05-2016
      Data Contracte: 13-06-2016
Adjudicatari: EPTISA ENGINYERIA I SERVEIS SAU
     Termini d'execució: 12 MESOS
     Procediment de contractació: Obert harmonitzat

      Codi Expedient: 999.1215.084L03
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 51.510,00 €
      Data d'adjudicació: 23-05-2016
      Data Contracte: 10-06-2016
Adjudicatari: QESTUDI 29 ASSESSORAMETN TÈCNIC SL.
     Termini d'execució: 12 mesos
     Procediment de contractació: Obert harmonitzat

      Codi Expedient: 055.1215.243
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 840.707,69 €
      Data d'adjudicació: 19-05-2016
      Data Contracte: 02-06-2016
Adjudicataris: UTE SYNERGIA SICONS SL - COBRA INSTALACIONES Y SEVEICIOS SA
     Termini d'execució: DEU MESOS
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 203.1215.165
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 77.185,82 €
      Data d'adjudicació: 13-05-2016
      Data Contracte: 27-05-2016
Adjudicatari: HERCAL DIGGERS SL
     Termini d'execució: CINC SETMANES
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 050.1215.215
     Tipus de contracte: Subministraments
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 118.295,93 €
      Data d'adjudicació: 11-05-2016
      Data Contracte: 27-05-2016
Adjudicatari: BERNADÍ,SA
     Termini d'execució: 24 dies
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 088.1215.133
     Tipus de contracte: Subministraments
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 62.179,40 €
      Data d'adjudicació: 10-05-2016
      Data Contracte: 17-05-2016
Adjudicatari: GABINETE TECNICO DE TELECOMUNICACIONES, SL
     Termini d'execució: 23 dies laborables
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 020.1215.184
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 113.496,24 €
      Data d'adjudicació: 06-05-2016
      Data Contracte: 23-05-2016
Adjudicatari: CONSTRUCCIONES DECO,SA
     Termini d'execució: 3 mesos
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 088.1619.004
     Tipus de contracte: Subministraments
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 65.176,65 €
      Data d'adjudicació: 06-05-2016
      Data Contracte: 12-05-2016
Adjudicatari: COMERCIAL CONTEL,SA
     Termini d'execució: 5 setmanes
     Procediment de contractació: Negociat amb publicitat al Perfil de Contractant

      Codi Expedient: 050.1215.214
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 849.550,63 €
      Data d'adjudicació: 03-05-2016
      Data Contracte: 23-05-2016
Adjudicatari: CERTIS OBRES I SERVEIS, S.A.U.
     Termini d'execució: 7,5 mesos
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 060.1215.306
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 321.978,18 €
      Data d'adjudicació: 03-05-2016
      Data Contracte: 19-05-2016
Adjudicatari: GRUP MAS CONSTRUCTORS SLU
     Termini d'execució: QUATRE MESOS (4)
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 055.1215.239
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 543.849,01 €
      Data d'adjudicació: 03-05-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: VIALITAT I SERVEIS SLU
     Termini d'execució: VUIT MESOS (8)
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 060.1215.309
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 260.170,83 €
      Data d'adjudicació: 03-05-2016
      Data Contracte: 17-05-2016
Adjudicatari: DRIM MEDI AMBIEN, SL
     Termini d'execució: TRES MESOS I MIG (3,5)
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 070.1215.242
     Tipus de contracte: Subministraments
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 47.245,05 €
      Data d'adjudicació: 02-05-2016
      Data Contracte: 31-05-2016
Adjudicatari: EL CORTE INGLÉS,SA
     Termini d'execució: 2 mesos
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 999.1215.081
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: 123.000,00 €
      Pressupost d'adjudicació: 104.400,00 €
      Data d'adjudicació: 26-04-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: GESCONRED SL
     Termini d'execució: DOTZE MESOS
     Procediment de contractació: Obert harmonitzat

      Codi Expedient: 999.1215.083L03
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: 120.000,00 €
      Pressupost d'adjudicació: 103.032,00 €
      Data d'adjudicació: 21-04-2016
      Data Contracte: 10-05-2016
Adjudicatari: GPO INGENIERIA Y ARQUITECTURA SLU
     Termini d'execució: 12 MESOS
     Procediment de contractació: Obert harmonitzat

      Codi Expedient: 999.1215.083L02
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: 120.000,00 €
      Pressupost d'adjudicació: 102.960,00 €
      Data d'adjudicació: 21-04-2016
      Data Contracte: 13-05-2016
Adjudicatari: EPTISA ENGINYERIA I SERVEIS SA
     Termini d'execució: 12 MESOS
     Procediment de contractació: Obert harmonitzat

      Codi Expedient: 999.1215.083L01
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: 156.000,00 €
      Pressupost d'adjudicació: 138.900,00 €
      Data d'adjudicació: 21-04-2016
      Data Contracte: 10-05-2016
Adjudicatari: IMHOTEP ENGINYERIA SL
     Termini d'execució: 12 MESOS
     Procediment de contractació: Obert harmonitzat

      Codi Expedient: 999.1215.098
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 142.680,00 €
      Data d'adjudicació: 21-04-2016
      Data Contracte: 10-05-2016
Adjudicatari: LLUC COMA ESTRUCH
     Termini d'execució: 24 MESOS
     Procediment de contractació: Obert harmonitzat

      Codi Expedient: 020.1215.186
     Tipus de contracte: Subministraments
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 26.636,16 €
      Data d'adjudicació: 19-04-2016
      Data Contracte: 29-04-2016
Adjudicatari: ENGINYERIA DE SISTEMES AUDIOVISUALS, SL
     Termini d'execució: 3 mesos
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 030.1215.170
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 266.275,34 €
      Data d'adjudicació: 18-04-2016
      Data Contracte: 17-05-2016
Adjudicatari: BIGAS GRUP,SLU
     Termini d'execució: 5 mesos
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 203.1215.167
     Tipus de contracte: Subministraments
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 99.896,02 €
      Data d'adjudicació: 14-04-2016
      Data Contracte: 28-04-2016
Adjudicatari: EL CORTE INGLÉS SA
     Termini d'execució: UN MES I MIG (1,5)
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 030.1215.169
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 157.253,93 €
      Data d'adjudicació: 14-04-2016
      Data Contracte: 03-05-2016
Adjudicatari: EUROCATALANA OBRES I SERVEIS,SL
     Termini d'execució: 2,5 mesos
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 124.1215.349
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 33.350,00 €
      Data d'adjudicació: 14-04-2016
      Data Contracte: 02-05-2016
Adjudicatari: FUNDACIÓ PRIVADA CENTRE TECNOLÒGIC DE TELECOMUNICACIONS DE CATALUNYA
     Termini d'execució: UN (1) ANY
     Procediment de contractació: Obert harmonitzat

      Codi Expedient: 010.1215.227
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 829.294,92 €
      Data d'adjudicació: 08-04-2016
      Data Contracte: 27-04-2016
Adjudicatari: JOSE ANTONIO ROMERO POLO, SAU
     Termini d'execució: 10 mesos
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 205.1215.065
     Tipus de contracte: Subministraments
      Pressupost de licitació: 320.845,43 €
      Pressupost d'adjudicació: 258.393,39 €
      Data d'adjudicació: 04-04-2016
      Data Contracte: 25-04-2016
Adjudicatari: 385014,52
     Termini d'execució: 3,5 mesos (TRES MESOS I MIG)
     Procediment de contractació: Obert harmonitzat

      Codi Expedient: 205.1215.078
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 66.000,00 €
      Data d'adjudicació: 04-04-2016
      Data Contracte: 26-04-2016
Adjudicatari: KARAVAN PRODUCTIONS FILMS SL
     Termini d'execució: QUATRE MESOS (4)
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 020.1215.183
     Tipus de contracte: Subministraments
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 66.628,40 €
      Data d'adjudicació: 31-03-2016
      Data Contracte: 08-04-2016
Adjudicatari: ESTUDIO TALLER 10 CAÑIZARES,SL
     Termini d'execució: 1 mes
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 020.1215.185
     Tipus de contracte: Subministraments
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 109.789,45 €
      Data d'adjudicació: 31-03-2016
      Data Contracte: 11-04-2016
Adjudicatari: CROQUIS, DISSENY, MUNTATGES I REALITZACIONS, SA
     Termini d'execució: 6 setmanes
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 244.1215.007
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 5.868.511,66 €
      Pressupost d'adjudicació: 4.464.857,00 €
      Data d'adjudicació: 15-03-2016
      Data Contracte: 08-04-2016
Adjudicataris: UTE ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, SA - COPCISA, SA
     Termini d'execució: 11 mesos
     Procediment de contractació: Obert harmonitzat

      Codi Expedient: 152.1215.020
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 7.666.952,05 €
      Pressupost d'adjudicació: 5.743.534,48 €
      Data d'adjudicació: 15-03-2016
      Data Contracte: 06-04-2016
Adjudicataris: UTE VIAS Y CONSTRUCCIONES, SA - JOSE ANTONIO ROMERO POLO, SA
     Termini d'execució: 20,5 MESOS
     Procediment de contractació: Obert harmonitzat

      Codi Expedient: 244.1215.009
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 20.785,60 €
      Data d'adjudicació: 15-03-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: COESTECNIC,SLP
     Termini d'execució: Durada de les obres
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 152.1215.009
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: 205.850,56 €
      Pressupost d'adjudicació: 169.393,97 €
      Data d'adjudicació: 10-03-2016
      Data Contracte: --
Adjudicataris: UTE JULI CORTES ESCODA - SBS SIMON BLANCO SLP
     Termini d'execució: Durada de l’obra
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 201.1215.064
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 627.933,94 €
      Pressupost d'adjudicació: 519.325,70 €
      Data d'adjudicació: 10-03-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: XAVIER ALSINA,SA
     Termini d'execució: 5 mesos
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 124.1215.333
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 23.303,23 €
      Pressupost d'adjudicació: 14.786,02 €
      Data d'adjudicació: 09-03-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: ETRA BONAL, SA
     Termini d'execució: VUIT (8) SETMANES
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 999.1215.082
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: 427.200,00 €
      Pressupost d'adjudicació: 361.200,00 €
      Data d'adjudicació: 04-03-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: PROJECTS & FACILITIES MANAGEMENT, S.L.
     Termini d'execució:
     Procediment de contractació: Obert harmonitzat

      Codi Expedient: 021.1215.258
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 326.524,02 €
      Data d'adjudicació: 04-03-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL, SA
     Termini d'execució: Mesos ( 3.00 )
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 088.1215.121
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: 38.181,10 €
      Pressupost d'adjudicació: 12.828,85 €
      Data d'adjudicació: 03-03-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: CONXITA BALCELLS ASSOCIATS, SLP
     Termini d'execució: Mesos ( 1.50 )
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 203.1215.163
     Tipus de contracte: Subministraments
      Pressupost de licitació: 104.484,04 €
      Pressupost d'adjudicació: 88.154,54 €
      Data d'adjudicació: 26-02-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: VIDAL I PORTA SL
     Termini d'execució: DEU (10) SETMANES
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 152.1215.017
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: 52.335,86 €
      Pressupost d'adjudicació: 44.513,58 €
      Data d'adjudicació: 26-02-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: INSTITUTO DE AUSCULTACIÓN ESTRUCTURAL Y MEDIO AMBIENTE, SL
     Termini d'execució: Durada de l'obra
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 027.1215.001
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 226.412,89 €
      Pressupost d'adjudicació: 191.294,08 €
      Data d'adjudicació: 22-02-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: URCOTEX I, SL
     Termini d'execució: Mesos ( 4.50 )
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 090.1215.168
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 710.216,07 €
      Pressupost d'adjudicació: 575.275,02 €
      Data d'adjudicació: 11-02-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: DIVISA BARCELONA, SA
     Termini d'execució: CINC MESOS (5)
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 060.1215.297
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 339.452,14 €
      Pressupost d'adjudicació: 270.124,00 €
      Data d'adjudicació: 11-02-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: MAHECO, SA
     Termini d'execució: QUATRE MESOS (4)
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 050.1215.154
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 2.382.211,36 €
      Pressupost d'adjudicació: 1.816.631,27 €
      Data d'adjudicació: 05-02-2016
      Data Contracte: 22-02-2016
Adjudicataris: UTE SCRINSER, SA - SACYR CONSTRUCCIÓN, SA (UTE SANT GENIS)
     Termini d'execució: Mesos ( 9.50 )
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 080.1215.187L05
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 218.062,43 €
      Pressupost d'adjudicació: 171.593,40 €
      Data d'adjudicació: 04-02-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: ISTEM, SL
     Termini d'execució: DOS MESOS I MIG (2,5)
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 080.1215.187L01
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 296.823,80 €
      Pressupost d'adjudicació: 239.777,58 €
      Data d'adjudicació: 04-02-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, SA.
     Termini d'execució: QUATRE MESOS I MIG (4,5)
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 080.1215.187L03
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 376.912,54 €
      Pressupost d'adjudicació: 301.096,80 €
      Data d'adjudicació: 04-02-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: ELECNOR, SA
     Termini d'execució: QUATRE MESOS I MIG (4,5)
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 080.1215.187L04
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 402.055,78 €
      Pressupost d'adjudicació: 294.850,13 €
      Data d'adjudicació: 04-02-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: CITELUM IBERICA, SA
     Termini d'execució: DEU SETMANES I MITJA (10,5)
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 080.1215.187L02
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 305.870,55 €
      Pressupost d'adjudicació: 245.552,92 €
      Data d'adjudicació: 04-02-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: CRC OBRAS Y SEVICIOS, SL
     Termini d'execució: QUATRE MESOS (4)
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 080.1215.206
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 155.162,94 €
      Pressupost d'adjudicació: 131.831,88 €
      Data d'adjudicació: 04-02-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: CONSTRUCCIONES DECO, SA
     Termini d'execució: TRES MESOS (3)
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 201.1215.061
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: 201.000,00 €
      Pressupost d'adjudicació: 170.700,00 €
      Data d'adjudicació: 03-02-2016
      Data Contracte: 19-02-2016
Adjudicatari: ALFA TECNOLOGIES, SL
     Termini d'execució: Mesos ( 12.00 )
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 020.1215.170
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: 41.200,00 €
      Pressupost d'adjudicació: 34.950,00 €
      Data d'adjudicació: 29-01-2016
      Data Contracte: --
Adjudicatari: PCG ARQUITECTURA E INGENIERÍA,SLP
     Termini d'execució: 40 dies
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 190.1215.005L02
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: 597.994,29 €
      Pressupost d'adjudicació: 503.511,19 €
      Data d'adjudicació: 11-01-2016
      Data Contracte: 29-01-2016
Adjudicataris: UTE ESTEYCO, SAP - RAVETLLAT - RIBAS, SLP - DOYMO DESARROLLO, ORGANIZACIÓN Y MOVILIDAD, SA - ESTUDI MARTÍ FRANCH ARQUITECTURA DEL PAISATGE, SL
     Termini d'execució: Mesos ( 4.75 )
     Procediment de contractació: Obert harmonitzat

      Codi Expedient: 201.1215.056
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 152.439,51 €
      Pressupost d'adjudicació: 131.766,11 €
      Data d'adjudicació: 17-12-2015
      Data Contracte: 15-01-2016
Adjudicatari: HPSA, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, SA
     Termini d'execució: Mesos ( 2.00 )
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 201.1215.057
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 94.418,24 €
      Pressupost d'adjudicació: 83.645,12 €
      Data d'adjudicació: 17-12-2015
      Data Contracte: 14-01-2016
Adjudicatari: SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, S.A.
     Termini d'execució: Setmanes ( 7.00 )
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 050.1215.183
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: 85.920,00 €
      Pressupost d'adjudicació: 70.560,00 €
      Data d'adjudicació: 27-11-2015
      Data Contracte: 15-12-2015
Adjudicatari: MASTER PLAN,SL
     Termini d'execució:
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 010.1215.179
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 1.234.523,80 €
      Pressupost d'adjudicació: 996.278,42 €
      Data d'adjudicació: 19-11-2015
      Data Contracte: --
Adjudicatari: FERROVIAL AGROMAN,SA
     Termini d'execució: 5 mesos
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 205.1215.063
     Tipus de contracte: Subministraments
      Pressupost de licitació: 187.370,33 €
      Pressupost d'adjudicació: 115.423,89 €
      Data d'adjudicació: 19-11-2015
      Data Contracte: 27-11-2015
Adjudicatari: EUN SISTEMAS, S.L.
     Termini d'execució: Mesos ( 1.00 )
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 201.1215.055
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 73.296,78 €
      Pressupost d'adjudicació: 65.237,36 €
      Data d'adjudicació: 19-11-2015
      Data Contracte: 11-12-2015
Adjudicataris: UTE TEMAVIAL, SL - SEÑALES GIROD, SL (UTE JOAN GÜELL)
     Termini d'execució: Setmanes ( 3.00 )
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 123.1215.192
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 191.444,40 €
      Pressupost d'adjudicació: 160.158,59 €
      Data d'adjudicació: 18-11-2015
      Data Contracte: --
Adjudicatari: RIGEL OVER,SL
     Termini d'execució: 2 mesos
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 090.1215.161
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 135.832,80 €
      Pressupost d'adjudicació: 117.408,97 €
      Data d'adjudicació: 12-11-2015
      Data Contracte: 23-11-2015
Adjudicatari: AOCSA, AUXILIAR DE OBRA CIVIL S.A.
     Termini d'execució: Setmanes ( 7.00 )
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 010.1215.178
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 712.219,33 €
      Pressupost d'adjudicació: 553.964,20 €
      Data d'adjudicació: 11-11-2015
      Data Contracte: 27-11-2015
Adjudicatari: FCC CONSTRUCCION, SA
     Termini d'execució: Mesos ( 6.00 )
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 040.1215.150
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 160.027,34 €
      Pressupost d'adjudicació: 138.133,98 €
      Data d'adjudicació: 11-11-2015
      Data Contracte: --
Adjudicatari: HPSA, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, SA
     Termini d'execució: Setmanes ( 5.50 )
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 088.1215.116
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 832.043,33 €
      Pressupost d'adjudicació: 701.505,52 €
      Data d'adjudicació: 04-11-2015
      Data Contracte: --
Adjudicatari: GRUPMAS EDIFICACIO, S.L.
     Termini d'execució: Mesos ( 7.00 )
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 050.1215.165
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 18.107,10 €
      Pressupost d'adjudicació: 16.434,00 €
      Data d'adjudicació: 04-11-2015
      Data Contracte: --
Adjudicatari: ELECNOR,SA
     Termini d'execució: 20 dies
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 114.1215.042
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 1.136.541,13 €
      Pressupost d'adjudicació: 911.505,99 €
      Data d'adjudicació: 04-11-2015
      Data Contracte: 26-11-2015
Adjudicatari: ARCADI PLA, S.A.
     Termini d'execució: Mesos ( 9.50 )
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 060.1215.273
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: 35.155,54 €
      Pressupost d'adjudicació: 30.657,60 €
      Data d'adjudicació: 02-11-2015
      Data Contracte: --
Adjudicatari: INSTITUTO DE AUSCULTACIÓN ESTRUCTURAL Y MEDIO AMBIENTE, SL (inema)
     Termini d'execució: Mesos ( 18.00 )
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 090.1215.160
     Tipus de contracte: Subministraments
      Pressupost de licitació: 77.274,56 €
      Pressupost d'adjudicació: 74.388,39 €
      Data d'adjudicació: 29-10-2015
      Data Contracte: 22-12-2015
Adjudicatari: BERNADÍ, SA
     Termini d'execució: Dies ( 24.00 )
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 201.1215.048
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 88.272,53 €
      Pressupost d'adjudicació: 78.730,27 €
      Data d'adjudicació: 28-10-2015
      Data Contracte: 13-11-2015
Adjudicatari: SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, S.A.
     Termini d'execució: Mesos ( 1.00 )
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 010.1215.185
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 2.403.445,96 €
      Pressupost d'adjudicació: 2.051.100,78 €
      Data d'adjudicació: 27-10-2015
      Data Contracte: --
Adjudicatari: CONSTRUCTORA DE CALAF,SAU
     Termini d'execució: 11,5 mesos
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 055.1215.218
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 221.326,96 €
      Pressupost d'adjudicació: 183.391,70 €
      Data d'adjudicació: 21-10-2015
      Data Contracte: --
Adjudicatari: CONSTRUCCIONES JOSEP MARIA MIRÓ, SL
     Termini d'execució: Mesos ( 3.00 )
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 106.1215.051
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 2.156.961,22 €
      Pressupost d'adjudicació: 2.092.816,30 €
      Data d'adjudicació: 21-10-2015
      Data Contracte: --
Adjudicatari: ENVAC IBERIA, S.A
     Termini d'execució: Mesos ( 18.00 )
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 090.1215.156
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 287.322,35 €
      Pressupost d'adjudicació: 254.854,92 €
      Data d'adjudicació: 13-10-2015
      Data Contracte: --
Adjudicataris: UTE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, SA - CODEX, SCCL
     Termini d'execució: Mesos ( 4.00 )
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 152.1215.008
     Tipus de contracte: Subministraments
      Pressupost de licitació: 13.950,00 €
      Pressupost d'adjudicació: 13.524,00 €
      Data d'adjudicació: 07-10-2015
      Data Contracte: 03-11-2015
Adjudicatari: ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES, SLU
     Termini d'execució: Mesos ( 25.00 )
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 020.1215.149
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 176.794,97 €
      Pressupost d'adjudicació: 155.196,08 €
      Data d'adjudicació: 06-10-2015
      Data Contracte: 19-11-2015
Adjudicatari: ELECNOR, SA
     Termini d'execució: Mesos ( 3.00 )
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 050.1215.168
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 127.999,05 €
      Pressupost d'adjudicació: 101.984,96 €
      Data d'adjudicació: 05-10-2015
      Data Contracte: 16-10-2015
Adjudicatari: EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, S.L.
     Termini d'execució: Mesos ( 2.77 )
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 154.1215.011
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 341.353,44 €
      Pressupost d'adjudicació: 279.262,64 €
      Data d'adjudicació: 02-10-2015
      Data Contracte: --
Adjudicatari: EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, S.L.
     Termini d'execució: Mesos ( 5.00 )
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 090.1215.157
     Tipus de contracte: Subministraments
      Pressupost de licitació: 73.844,87 €
      Pressupost d'adjudicació: 73.670,00 €
      Data d'adjudicació: 02-10-2015
      Data Contracte: --
Adjudicatari: GABINETE TECNICO DE TELECOMUNICACIONES, SL
     Termini d'execució: Setmanes ( 5.00 )
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 201.1215.051
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 118.019,49 €
      Pressupost d'adjudicació: 102.834,45 €
      Data d'adjudicació: 29-09-2015
      Data Contracte: --
Adjudicataris: UTE HPSA - CIVIL STONE (UTE CAN BRUIXA)
     Termini d'execució: Mesos ( 2.00 )
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 050.1215.164
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 774.234,39 €
      Pressupost d'adjudicació: 598.483,18 €
      Data d'adjudicació: 17-09-2015
      Data Contracte: 20-10-2015
Adjudicatari: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, S.A.
     Termini d'execució: Mesos ( 6.00 )
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 080.1215.161
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 177.658,41 €
      Pressupost d'adjudicació: 152.183,99 €
      Data d'adjudicació: 10-09-2015
      Data Contracte: 21-09-2015
Adjudicatari: EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, SA
     Termini d'execució: Mesos ( 2.00 )
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 106.1215.048
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: 41.687,50 €
      Pressupost d'adjudicació: 35.557,00 €
      Data d'adjudicació: 08-09-2015
      Data Contracte: --
Adjudicatari: INGENIERIA Y PREVENCION DE RIESGOS,SL
     Termini d'execució: Mesos ( 19.00 )
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 190.1215.003L01
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 46.582,40 €
      Pressupost d'adjudicació: 43.794,73 €
      Data d'adjudicació: 08-07-2015
      Data Contracte: 27-07-2015
Adjudicatari: ASSESSORIA TECNICA DEL SOL, SL (TECSOL)
     Termini d'execució: Dies ( 25.00 )
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 190.1215.003L03
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 39.087,00 €
      Pressupost d'adjudicació: 29.561,24 €
      Data d'adjudicació: 08-07-2015
      Data Contracte: 22-07-2015
Adjudicatari: BOSCH Y VENTAYOL GEOSERVEIS, SL
     Termini d'execució: Dies ( 25.00 )
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 190.1215.003L02
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 48.365,91 €
      Pressupost d'adjudicació: 43.400,80 €
      Data d'adjudicació: 08-07-2015
      Data Contracte: --
Adjudicatari: GEOPLANNING, ESTUDIS GEOTÈCNICS, SL
     Termini d'execució: Dies ( 25.00 )
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 190.1215.003L04
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 212.114,30 €
      Pressupost d'adjudicació: 38.597,59 €
      Data d'adjudicació: 08-07-2015
      Data Contracte: --
Adjudicatari: G3 DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL, SL
     Termini d'execució: Dies ( 20.00 )
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 190.1215.003L05
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 35.941,51 €
      Pressupost d'adjudicació: 28.684,75 €
      Data d'adjudicació: 08-07-2015
      Data Contracte: 23-07-2015
Adjudicataris: GETINSA - PAYMA, SL
     Termini d'execució: Dies ( 20.00 )
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 190.1215.004
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: 74.641,50 €
      Pressupost d'adjudicació: 72.470,57 €
      Data d'adjudicació: 08-07-2015
      Data Contracte: --
Adjudicatari: TEMAVIAL, SL
     Termini d'execució: Dies ( 19.00 )
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 060.1215.239
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: 60.011,09 €
      Pressupost d'adjudicació: 49.470,00 €
      Data d'adjudicació: 06-07-2015
      Data Contracte: 15-07-2015
Adjudicataris: DALMAU - MORROS TÈCNICS, SLP
     Termini d'execució: Mesos ( 14.00 )
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 088.1215.091
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 1.003.910,45 €
      Pressupost d'adjudicació: 799.135,38 €
      Data d'adjudicació: 03-07-2015
      Data Contracte: --
Adjudicatari: CONSTRUCTORA D'ARO, S.A.
     Termini d'execució: Mesos ( 6.50 )
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 060.1215.238
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 1.456.000,18 €
      Pressupost d'adjudicació: 1.167.697,26 €
      Data d'adjudicació: 03-07-2015
      Data Contracte: --
Adjudicatari: MCM, PROJECTS I SERVEIS, SA
     Termini d'execució: Mesos ( 12.00 )
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 060.1215.234
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 1.993.710,97 €
      Pressupost d'adjudicació: 1.592.836,39 €
      Data d'adjudicació: 03-07-2015
      Data Contracte: --
Adjudicatari: CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A
     Termini d'execució: Mesos ( 14.00 )
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 124.1215.249
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: 1.086.792,29 €
      Pressupost d'adjudicació: 720.136,02 €
      Data d'adjudicació: 01-04-2015
      Data Contracte: --
Adjudicataris: UTE GEOTECNIA Y CIMIENTOS, SA - TRAZADIA, SL - GEODIST, SL
     Termini d'execució:
     Procediment de contractació: Obert harmonitzat

      Codi Expedient: 040.1215.112
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 286.401,13 €
      Pressupost d'adjudicació: 231.576,80 €
      Data d'adjudicació: 11-03-2015
      Data Contracte: 24-03-2016
Adjudicatari: ALFA OBRES I SERVEIS, SA
     Termini d'execució: Mesos ( 2.00 )
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 124.1215.232
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: 1.652.100,00 €
      Pressupost d'adjudicació: 1.383.720,00 €
      Data d'adjudicació: 05-03-2015
      Data Contracte: 25-03-2015
Adjudicataris: UTE TÉCNICA Y PROYECTOS, SA (TYPSA) - TEC - CUATRO, SA - AUDINGINTRAESA, SA - EURO GEOTÉCNICA, SA
     Termini d'execució: Mesos ( 27.00 )
     Procediment de contractació: Obert harmonitzat

      Codi Expedient: 124.1215.251
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: 350.000,00 €
      Pressupost d'adjudicació: 317.680,60 €
      Data d'adjudicació: 05-03-2015
      Data Contracte: 25-03-2015
Adjudicatari: ZURICH INSURANCE, PLC
     Termini d'execució:
     Procediment de contractació: Obert harmonitzat

      Codi Expedient: 124.1215.231
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 65.630.520,46 €
      Pressupost d'adjudicació: 49.675.740,95 €
      Data d'adjudicació: 26-02-2015
      Data Contracte: 31-03-2015
Adjudicataris: UTE ROMERO GAMERO, SAU - BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU - COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, SA - COMSA, SAU
     Termini d'execució: Mesos ( 25.00 )
     Procediment de contractació: Obert harmonitzat

      Codi Expedient: 124.1215.227
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 450.151,88 €
      Pressupost d'adjudicació: 384.409,24 €
      Data d'adjudicació: 08-01-2015
      Data Contracte: 15-01-2015
Adjudicatari: TEYCO, S.L.
     Termini d'execució: Mesos ( 2.00 )
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 070.1215.119
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 5.390.060,00 €
      Pressupost d'adjudicació: 4.720.170,33 €
      Data d'adjudicació: 23-12-2014
      Data Contracte: 15-01-2015
Adjudicataris: UTE ELECNOR, S.A - VOPI 4, S.A
     Termini d'execució:
     Procediment de contractació: Obert harmonitzat

      Codi Expedient: 055.1215.072
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 1.490.630,87 €
      Pressupost d'adjudicació: 1.190.109,92 €
      Data d'adjudicació: 18-06-2014
      Data Contracte: --
Adjudicatari: CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES SAU
     Termini d'execució: 9 mesos
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 030.1215.013
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: 74.147,94 €
      Pressupost d'adjudicació: 74.147,94 €
      Data d'adjudicació: 02-12-2013
      Data Contracte: 23-12-2013
Adjudicatari: OP TEAM ARQUITECTURA SLP
     Termini d'execució: 4 setmanes
     Procediment de contractació: Concurs de Projecte harmonitzat

      Codi Expedient: 203.1215.010
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 430.530,27 €
      Pressupost d'adjudicació: 372.891,13 €
      Data d'adjudicació: 10-10-2013
      Data Contracte: --
Adjudicatari: UTE GRUP MAS CONSTRUCTORS, SLU – VELME CLIMA, SL
     Termini d'execució: QUATRE MESOS I MIG (4,5)
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 184.0811.020
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: 127.008,47 €
      Pressupost d'adjudicació: --
      Data d'adjudicació: 25-02-2011
      Data Contracte: --
Adjudicatari:
     Termini d'execució:
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 100.1619.015L01
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: --
      Data d'adjudicació: --
      Data Contracte: --
Adjudicatari:
     Termini d'execució:
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 100.1619.015L02
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: --
      Data d'adjudicació: --
      Data Contracte: --
Adjudicatari:
     Termini d'execució:
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 100.1619.015L03
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: --
      Data d'adjudicació: --
      Data Contracte: --
Adjudicatari:
     Termini d'execució:
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 040.1619.031
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: --
      Data d'adjudicació: --
      Data Contracte: --
Adjudicatari:
     Termini d'execució:
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 080.1619.056
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: --
      Data d'adjudicació: --
      Data Contracte: --
Adjudicatari:
     Termini d'execució:
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 055.1619.030
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: --
      Data d'adjudicació: --
      Data Contracte: --
Adjudicatari:
     Termini d'execució:
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 100.1619.015L04
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: --
      Data d'adjudicació: --
      Data Contracte: --
Adjudicatari:
     Termini d'execució:
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 055.1619.020
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: --
      Data d'adjudicació: --
      Data Contracte: --
Adjudicatari:
     Termini d'execució:
     Procediment de contractació: Obert harmonitzat

      Codi Expedient: 001.1619.001L01
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: --
      Data d'adjudicació: --
      Data Contracte: --
Adjudicatari:
     Termini d'execució:
     Procediment de contractació: Obert harmonitzat

      Codi Expedient: 001.1619.001L02
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: --
      Data d'adjudicació: --
      Data Contracte: --
Adjudicatari:
     Termini d'execució:
     Procediment de contractació: Obert harmonitzat

      Codi Expedient: 001.1619.001L03
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: --
      Data d'adjudicació: --
      Data Contracte: --
Adjudicatari:
     Termini d'execució:
     Procediment de contractació: Obert harmonitzat

      Codi Expedient: 203.1215.164L01
     Tipus de contracte: Subministraments
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: --
      Data d'adjudicació: --
      Data Contracte: --
Adjudicatari:
     Termini d'execució:
     Procediment de contractació: Obert harmonitzat

      Codi Expedient: 203.1215.164L02
     Tipus de contracte: Subministraments
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: --
      Data d'adjudicació: --
      Data Contracte: --
Adjudicatari:
     Termini d'execució:
     Procediment de contractació: Obert harmonitzat

      Codi Expedient: 203.1215.164L03
     Tipus de contracte: Subministraments
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: --
      Data d'adjudicació: --
      Data Contracte: --
Adjudicatari:
     Termini d'execució:
     Procediment de contractació: Obert harmonitzat

      Codi Expedient: 203.1215.164L04
     Tipus de contracte: Subministraments
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: --
      Data d'adjudicació: --
      Data Contracte: --
Adjudicatari:
     Termini d'execució:
     Procediment de contractació: Obert harmonitzat

      Codi Expedient: 203.1215.164L05
     Tipus de contracte: Subministraments
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: --
      Data d'adjudicació: --
      Data Contracte: --
Adjudicatari:
     Termini d'execució:
     Procediment de contractació: Obert harmonitzat

      Codi Expedient: 114.1619.001L01
     Tipus de contracte: Subministraments
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: --
      Data d'adjudicació: --
      Data Contracte: --
Adjudicatari:
     Termini d'execució:
     Procediment de contractació: Obert harmonitzat

      Codi Expedient: 114.1619.001L02
     Tipus de contracte: Subministraments
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: --
      Data d'adjudicació: --
      Data Contracte: --
Adjudicatari:
     Termini d'execució:
     Procediment de contractació: Obert harmonitzat

      Codi Expedient: 114.1619.001L03
     Tipus de contracte: Subministraments
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: --
      Data d'adjudicació: --
      Data Contracte: --
Adjudicatari:
     Termini d'execució:
     Procediment de contractació: Obert harmonitzat

      Codi Expedient: 055.1619.039
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: --
      Data d'adjudicació: --
      Data Contracte: --
Adjudicatari:
     Termini d'execució:
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat

      Codi Expedient: 055.1619.027
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: --
      Data d'adjudicació: --
      Data Contracte: --
Adjudicatari:
     Termini d'execució:
     Procediment de contractació: Obert harmonitzat