Perfil del Contractant

Expedient 010.1215.158

Títol: OBRES PER A LA COL·LOCACIÓ DE LA GESPA ARTIFICIAL I CONSOLIDACIÓ DEL MUR DE CONTENCIÓ AL CAMP DE FUTBOL-7 DE LA SATÀLIA, AL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC DE BARCELONA.
      Codi Expedient: 010.1215.158
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 269.321,05 €
      Pressupost d'adjudicació: 220.694,33 €
      Data d'adjudicació: 13-05-2015
      Data Contracte: 21-05-2015
Adjudicatari: VORACYS, S.L.
     Termini d'execució: Setmanes ( 12.00 )
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions: 8/4: S'ha publicat documentació complementària i s'han modificat dates de presentació d'ofertes i obertura d'ofertes mitjançant criteris automàtics.
Licitadors:
XAVIER ALSINA, S.A.
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, S.A.
BIGAS GRUP, SLU
RIGEL OVER, SL
EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, SA
ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, S.L.
VORACYS, SL

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 08-04-2015 00:00:00
  Documentació:

S3_homog.pdf (Resultat sobre 3 homogeneizat)
06-05-2015 13:26:36
Anunci_adj.pdf (Anunci adjudicació)
13-05-2015 16:35:41