Perfil del Contractant

Expedient 020.1215.053

Títol: OBRES REHABILITACIÓ BIBLIOTECA LES CORTS -VIDRE AL CARRER DELS COMTES DE BELL-LLOC, ENTRE ELS CARRERS NOVELL I D'EVARIST ARNÚS AL DISTRICTE DE LES CORTS DE BARCELONA.
      Codi Expedient: 020.1215.053
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 5.728.932,45 €
      Pressupost d'adjudicació: 4.356.915,87 €
      Data d'adjudicació: 23-12-2014
      Data Contracte: 15-01-2015
Adjudicataris: UTE FERROVIAL AGROMAN, SA - CONSTRUCCIONS DECO, SA
     Termini d'execució: 22 mesos
     Procediment de contractació: Obert harmonitzat
     Observacions: DATA D'OBERTURA SOBRE 3: 27/11/2014 A LES 13.30H A BIMSA
Licitadors:
UTE CONSTRUCTORA D'ARO, SA - CONSTRUCCIONS COTS I CLARET, SL - ABANTIA INSTALACIONES, SAU
ALDESA CONSTRUCCIONES, SA
UTE CONSTRUCCIONES PEREZ VILLORA, SA - CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL, SA
UTE VOPI, SA - SERVEIS OBRES I MANTENIMENT, SL - SOGESA INSTALACIONES INTEGRALES, SA
UTE TARRACO EMPRESA CONSTRUCTORA, SLU- ELECTROMECÁNICA SOLER, SL
FCC CONSTRUCCION, SA
COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, SA
UTE ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS, SA - TAU INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES ESPECIALES, SA
TEYCO, S.L.
CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES, SAU
CORSAN-CORVIAM, S.A.
F CLOSA ALEGRET, SA
UTE OPROLER OBRAS Y PROYECTOS, SL - CONSTRUCCIONES RUBAU, SA
UTE SACYR CONSTRUCCIÓN, SA-SCRINSER, SA
UTE ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, SA - COPCISA, SA
UTE FERROVIAL AGROMAN, SA - CONSTRUCCIONS DECO, SA
COMSA, SAU
UTE AGRUPACION GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA, SA - OBRASCON HUARTE LAIN, SA
UTE ACSA - DRAGADOS (UTE VIL•LA URÀNIA)
UTE VIAS Y CONSTRUCCIONES, SA - JOSE ANTONIO ROMERO POLO, SA
CONSTRUCTORA SAN JOSE, SA
BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU
UTE CRC OBRAS Y SERVICIOS, SL - CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU
UTE CERTIS OBRES I SERVEIS, SAU - CONSTRUCTORA DE CARDONER, SA
ARCADI PLA, SA
COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES,SAU

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 25-11-2014 00:00:00
  Documentació:

ConvocatoriaS3.pdf (Convocatòria obertura s3)
25-11-2014 11:43:09
Puntuacions_tecniques.pdf (puntuacions tècniques)
26-11-2014 14:34:51
S3homo.pdf (Resultat sobre 3 homogeneizat)
03-12-2014 10:15:43
Anunci_adj.pdf (Anunci adjudicació)
23-12-2014 16:48:55
Anunci_form_belloc.pdf (Anunci de formalització)
16-01-2015 10:17:28
adjudicacio_modificat.pdf (Resolucio Modificacio)
19-12-2016 15:45:51