Perfil del Contractant

Expedient 020.1215.105

Títol: SERVEIS D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA DURANT LES FASES DE CONSTRUCCIÓ I POST-CONSTRUCCIÓ PER A LA OBTENCIÓ DEL CERTIFICAT BREEAM EN LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE LA BIBLIOTECA LES CORTS - VIDRE AL CARRER COMTES DE BELL-LLOC, ENTRE ELS CARRERS DE NOVELL I EVARIST ARNÚS AL BARRI DE LES CORTS DE BARCELONA
      Codi Expedient: 020.1215.105
     Tipus de contracte: Serveis
      Pressupost de licitació: 25.000,00 €
      Pressupost d'adjudicació: 18.750,00 €
      Data d'adjudicació: 20-02-2015
      Data Contracte: --
Adjudicatari: LKS INGENIERÍA,SCOOP
     Termini d'execució: durada obra
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions: Subhasta. 10/2/2015 publicada nota complementaria
Licitadors:
SGS TECNOS, SA
JG INGENIEROS , S.A.
EUROCONSULT CATALUNYA, SA
DEVELOP INDEX AMBIENTAL, SL
ECA, ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACIÓN, SLU
LKS INGENIERÍA, S.COOP

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 10-02-2015 00:00:00
  Documentació:

S3.pdf (Resultat sobre 3)
20-02-2015 09:51:49
Anunci_adj.pdf (Anunci adjudicació)
23-02-2015 18:01:57
resolucio_modificat.pdf (Resolucio Modificacio)
10-02-2017 12:32:02