Perfil del Contractant

Expedient 020.1215.134

Títol: OBRES RELATIVES AL PROJECTE BÀSIC D’UN NOU CENTRE DE MESURA CORRESPONENT A LA NOVA ESCOMESA ELÈCTRICA PRINCIPAL A L’EDIFICI BIBLIOTECA LES CORTS-VIDRE AL CARRER COMTES DE BELL-LLOC, ENTRE ELS CARRERS NOVELL I EVARIST ARNÚS AL DISTRICTE DE LES CORTS DE BARCELONA.
      Codi Expedient: 020.1215.134
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 130.568,66 €
      Pressupost d'adjudicació: 102.345,79 €
      Data d'adjudicació: 15-07-2015
      Data Contracte: 31-07-2015
Adjudicatari: SOGESA INSTALACIONES INTEGRALES, SAU
     Termini d'execució: Mesos ( 4.00 )
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES,SAU
ENDESA ENERGIA, SAU
SOGESA INSTALACIONES INTEGRALES, SAU
EIFFAGE ENERGIA, SLU
COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A
ISTEM, SLU

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 08-06-2015 00:00:00
  Documentació:

S3.pdf (Resultat sobre 3)
06-07-2015 14:03:05
Anunci_adj.pdf (Anunci adjudicació)
17-07-2015 10:28:13