Perfil del Contractant

Expedient 020.1215.149

Títol: OBRES RELATIVES A LA INSTAL.LACIÓ D'UNA PÈRGOLA FOTOVOLTAICA DE 12,48 KWP A LA PLAÇA DEL CENTRE EN EL DISTRICTES DE LES CORTS I SANTS-MONTJUÏC DE BARCELONA
      Codi Expedient: 020.1215.149
     Tipus de contracte: Obres
      Pressupost de licitació: 176.794,97 €
      Pressupost d'adjudicació: 155.196,08 €
      Data d'adjudicació: 06-10-2015
      Data Contracte: 19-11-2015
Adjudicatari: ELECNOR, SA
     Termini d'execució: Mesos ( 3.00 )
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions:
Licitadors:
ELECNOR, SA
UTE EMTE, SLU - TFM ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, SA
SOFOS ENERGIA, SL

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 20-07-2015 00:00:00
  Documentació:

S3.pdf (Resultat sobre 3)
15-09-2015 14:34:40
anunci_adj.pdf (Anunci adjudicació)
09-10-2015 11:05:02