Perfil del Contractant

Expedient 020.1215.183

Títol: SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL MOBILIARI PER UN TALLER DE CUINA INCLUSIVA DEL CENTRE CÍVIC JOAN OLIVER "PERE QUART", AL DISTRICTE DE LES CORTS DE BARCELONA.
      Codi Expedient: 020.1215.183
     Tipus de contracte: Subministraments
      Pressupost de licitació: --
      Pressupost d'adjudicació: 66.628,40 €
      Data d'adjudicació: 31-03-2016
      Data Contracte: 08-04-2016
Adjudicatari: ESTUDIO TALLER 10 CAÑIZARES,SL
     Termini d'execució: 1 mes
     Procediment de contractació: Obert no harmonitzat
     Observacions: Data obertura sobre 3: 21/03/2016 a les 12:00 hores.
Licitadors:
ESTUDIO TALLER 10 CAÑIZARES, S.L.
EL CORTE INGLÉS, SA

Aquest expedient ha estat publicat a la plana web a data 11-02-2016 00:00:00
  Documentació:

ConvocatoriaS3_MOB_JOAN_OLIVER.pdf (Convocatòria obertura sobre 3)
16-03-2016 11:17:22
S3.pdf (Resultat sobre 3)
21-03-2016 14:50:50
Anunci_adj.pdf (Adjudicació)
01-04-2016 12:24:45
0201215183-Actes.pdf (Actes expedient contractació)
06-05-2016 10:27:03
0201215183-Inf_avaluacio.pdf (Informe valoració)
06-05-2016 10:28:55
0201215183-Inf_tecnic.pdf (Informe Valoració Tècnic)
06-05-2016 10:29:16